Извештај омбудсмана: ВБА измиче цивилној контроли

Несумњиво је утврђено да је Војнобезбедносна агенција (ВБА) прикупљала податке о активностима и сарадњи одређених политичких странака и покрета иако није имала ни индиције да постоје околности због којих би могла да заснује своју надлежност, наводи се у годишњем извештају који је Народној скупштини поднео заштитник грађана Саша Јанковић.

У делу извештаја који се бави полицијом и тајном службом, заштитник наводи да ВБА измиче демократској цивилној контроли, ускраћује контролном органу податке и прећуткује информације које је по закону дужна да предочи.

„Од 11 препорука које је овај орган током 2015. године упутио ради отклањања утврђених незаконитости и неправилности у раду, ВБА није спровела ниједну. Ни јавна препорука овог органа председнику Србије за разрешење директора Агенције, изнуђена опструкцијом поступака контроле, није спроведена“, пише у годишњем извештају заштитника.

„У једном поступку по притужби, приступом неопходној документацији о догађајима из 2000. године констатовано је да је и тада војна служба безбедности пратила активности тадашње опозиције“, стоји у извештају.

Према наводима заштитника, поједини руководиоци ВБА уживају некритичку подршку и заштиту Момира Стојановића, председника скупштинског Одбора за контролу рада служби безбедности, који је бивши директор те агенције и члан владајуће странке.

Анализа рада полиције: Противречно

Анализирајући рад полиције, заштитник је установио да су реформске активности у овом државном органу биле веома противречне. То се посебно односи на припреме за отпуштање већег броја полицајаца.

58656_12-policija201-tanjug_f

„Ресорни министар је најављивао отпуштање преко 1.000 полицајаца, али није могао да се определи због чега – отпуштање је истовремено образлагао тиме да је полиција ‘криминализована’ и тиме да су полицајци вишак. Након састанка са синдикатима, са неформалног списка за отпуштање склоњено је више стотина људи, што је појачало сумње у арбитрарност процедуре за отпуштање“, пише заштитник.

Заштитник грађана је у Народној скупштини изнео основано сазнање да су у Одељењу за безбедност при кабинету министра унутрашњих послова физички уништени чврсти дискови са службеним подацима и друга информатичка опрема. Према наводима заштитника, нико није показао интересовање за ту информацију, а заштитник грађана тада није имао основ да уништавање опреме повеже са својом надлежношћу, односно евентуалним кршењем људских права.

„У кривичној пријави коју је годину дана касније поднео припадник те службе и која је јавно објављена, изнета је тврдња да је информатичка опрема уништена ради прикривања трагова незаконитог тајног праћења новинара и других јавних личности. Није велика вероватноћа да ће се по поднетој кривичној пријави водити кривични поступак јер тајна пратња није у кривичноправним прописима изричито карактерисана као кривично дело. Међутим, такве мере припадника Министарства унутрашњих послова, ако су заиста чињене, биле би дубоко незаконите и представљале би озбиљно кршење приватности лица под тајном пратњом и угрожавање слободе медија“, наглашено је у извештају.

У периоду до подношења извештаја заштитник грађана је утврдио да у седишту Министарства, у кабинету министра, ради запослени који не зна на које је радно место распоређен, нити шта му је прописани опис послова.

„Тај запослени редовно контактира са новинарима и прикупља информације које нису у надлежности Министарства унутрашњих послова, нити било ког другог државног органа, па их преноси непосредно и усмено министру унутрашњих послова. Једно такво сазнање министар је у јавном службеном наступу на националном медијском јавном сервису изнео као да се ради о службено прикупљеном податку и тиме разумно изазвао бојазан новинара од незаконитог прислушкивања“, пише у годишњем извештају заштитника грађана Саше Јанковића.

Комуналцима нису потребна већа овлашћења

„У раду комуналне полиције у главном граду у два наврата утврђене су озбиљне незаконитости и неправилности – прекорачење овлашћења према новинарима које је за исход имало повреду њиховог физичког и психичког интегритета и достојанства и спречавање у вршењу посла од јавног значаја.

download (1)

Овај орган става је да комуналној полицији не треба даље ширити овлашћења према грађанима, већ да она треба да постојећа овлашћења правилније и сврсисходније примењује“, наводи заштитник грађана.

Извор – Н1