Од сутра веће акцизе на гориво и алкохолна пића

Првог дана нове 2016. године биће повећане акцизе на гориво и алкохолна пића, али за сада нема бојазни да ће већ почетком године доћи до поскупљења горива.

Гориво не би требало одмах да поскупи, с обзиром да су нафтне компаније најавиле да неће аутоматски подићи цене због кретања цене нафте на светском тржишту, која је на најнижем нивоу у протеклих 10 година.

Акциза за безоловни бензин ће бити повећана са 50 на 52,5 динара по литру, за гасна уља са 50 на 54 динара, док ће акцизе на безалкохолна пића бити већа за два процента.

бензин гориво пумпа

Илустрација: freeimages.com

Убудуће ће се акциза плаћати не само на јака алкохолна пића већ и на нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2 одсто, а највише 15 одсто алкохола.

Акциза ће се плаћати и на све врсте пива изузев безалкохолних пива које садржи до 0,5 одсто алкохола, без обзира на паковање.

Изменама Закона о акцизама уведене су акцизе на нискоалкохолна пића у износу од 21 динар, а на пиво 24 динара по литру.

Тај намет је, како се наводи у образложењу, уводи како би се утицало на младе да мање користе та пића.

Акциза на ракије од воћа, грожда или вино биће 124 динара по литру уместо 121,89 динара, а на ракије од житарица 316 уместо 309,23 динара.

Грађани ће јануарске рачуне за електричну енергију плаћати 150 динара више, будући да ће се наплаћивати и такса за јавне медијске сервисе РТС и РТВ у износу од 150 динара.

Јавни медијски сервиси ће се у наредних годину дана финансирати делом из такси, делом из републичког буџета, за шта ће бити издвојено четири милијарде динара.

Од 1. јануара почиње и примена закона који послодавцима омогућавају пореске олакшице приликом запошљавања нових радника, а грађанима да више не плаћају таксу за пријаву пребивалишта новорођенчета.

Изменама Закона о порезу на доходак грађана, послодавци ће моћи да бирају за њих најповољнију опцију пореских олакшица.

Послодавац који запосли новог радника има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапосленог, али под условом да се запослени налази у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза и то 65 одсто ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише 10 нових радника, 70 одсто ако има најмање 10 и највише 99 новозапослених и 75 одсто ако је засновао однос са најмање 100 нових радника.

Измене Закона о републичким админисративним таксама омогући ће родитељима који су подносиоци пријаве пребивалишта за новорођено дете једноставнију административу процедуру и смањење троскова у поступку пријаве пребивалиста.

Према изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији које такође ступају на снагу од 1. јануара, решење о утврђивању пореза лицу које обавља нерегистровану, однсоно непријављену делатност, доставља се са налогом да у року од 15 дана плати пореску обавезу, а у додатном року од 30 дана изврши регистрацију односно пријаву те делатности.

Првог дана Нове године на снагу ступају и измене Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, које предвиђају да је предмет опорезивања и оружје за личну безбедност, за које је издата колекционарска дозвола, а порез се плаћа по сваком комаду регистрованог оружја прибављеног по основу те обавезе.

Усвојиоци вишеструко ометене деце о којима се непосредно брину имају право на пореско ослобођење за једно путничко возило под истим условима као и родитељи.

Танјуг