Села се гасе, млади одлазе

Млађе генерације већ деценијама не виде перспективу останка на селу, тако је просечна старост сеоског становништва изнад 60 година. Уз то, неразвијена комунална инфраструктура и недостатак радних места кључни су проблеми руралних средина. Стручњаци упозоравају да тај проблем траје већ деценијама а може се превазићи само ако би се уз примарну пољопривреду развијао и агробизнис што би довело до отварања нових радних места и упошљавање становништва.

Млади не остају на селу где нема чак ни просте репородукције, све то ће нас као народ скупо коштати, каже Момчило Будимировић узгајивач коза и пензионисани професор на Вишој пољопривредној школи у Шапцу. По његовом мишљењу, кључни проблеми нису ипак егзистенцијалне природе.

„Деца су се највише рађала после Великог рата и Другог светског рата, а тада су људи били сиромашни али су били ентузијасти јер је народ имао очекивања. Мој субјективни осећај да ће то бити ненадокнадив проблем“, сматра Будимировић.

село села стари опустело опустела становниство војводина насељеност одумирање

РТВ (Маја Томић)

И становници села Пивнице су сагласни да млади одлазе јер не виде перспективу у сеоским подручјима.

Ипак има и случајева да се у у последње време млади враћају на село јер виде шансу у сопственом бизнису и производњи.

Момчило Будимировић каже да је добро да се неки млади враћају и почињу са производњом сира или малина и знају да ће имати приходе током целе године. Професор социологије села на Пољопривредном факултету у Новом Саду Дејан Јанковић сматра да се на ширем плану мора потенцирати рурални развој који треба да укјлучи не само аграрну политику већ и све остале аспекте који би довели до унарпеђења квалитета живота у сеоским подручјима.

Еконономија у руралним подручјима у највећој мери је зависна од примарне пољопривреде и она ангажује само 40 одсто полулације која нема економску снагу. А шта је потребно да сеоска подручја буду развијенија?

„Да би се рурална подручја развила морају да корсите соптвене ресурсе да би постала кориснија за друштво и да буду атрактивнија. Код нас је село нешто што је примитивно и нешто што треба превазићи. Ја не мислим да је пољопривреда наша шанса, али заједно пољопривреда и агробизнис јесу шанса која могу да доведу до нових радних места у прерађивачкој индустрији“, оцењује Јанковић.

Статистика говори да Србија сваке године у последњој деценији, у просеку, остаје без 20.000 становника, , а од д 4.512 села чак седам стотина је на издисају.

РТВ