У Средњобанатском региону званично смањен број незапослених

У Средњобанатском региону крајем децембра 2015. године било је 16.239 незапослена, од чега су 7.956 жене, што је за око за 2,8 одсто, или 479 особа мање у односу на крај 2014. године, показују подаци Националне службе запошљавања у Зрењанину.

 

У Привредној комори Зрењанин указују да су у 2015. години највећа смањења незапослености била у Зрењанину и то за 696 лица и у општини Нова Црња за 20 лица, док су повећања броја незапослених лица на крају 2015. године у односу на претходну годину забележена у општини Житиште за 50 лица, општини Нови Бечеј за 40 лица и општини Сечањ за 147 лица.

зрењанин, табла, назив

Град Зрењанин

Како наводе, забрињавајућа је чињеница да се на евиденцији незапослених у НСЗ за Средњебанатски округ налази 1.086 особа са високом школском спремом, што у значајној мери одражава низак ниво техничко технолошког развоја привреде и немогућност ангажовања овог високостручног кадра.

На евиденцији се налази и 4.570 незапослених са преко 50 година старости, са врло малим или скоро никаквим могућностима за ново запошљавање.

Наводи се и да је алармантна чињеница да 2.007 незапослених посао чека од пет до 10 година, а да преко 10 година на посао чека 968 лица.

Бета