Данас: По новом закону комунална полиција ће приводити и легитимисати грађане

Два, наизглед парадоксална, процеса потресају српску полицију. Док се већ неко време у склопу мера штедње, под нејасним критеријумима спроводи рационализација запослених у Министарству унутрашњих послова, Влада Србије је упутила скупштини на усвајање измене Закона о комуналној полицији које обесмишљавају отпуштање људи. Наиме, предложене измене предвиђају повећање надлежности комуналних полицајаца и, што је из перспективе запослених у МУП-у још важније, укида локалним самоуправама ограничење броја људи које могу да запосле у овој служби.

Наиме, како је саопштило Министарство државне управе и локалне самоуправе, Влада Србије је пре два дана прихватила Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији и упутила га као предлог Народној скупштини на усвајање.

„Имајући у виду потребе градова, посебно оних који имају велику територију и велике комуналне проблеме, Нацрт закона укида формулу која ограничава број комуналних полицајаца. На тај начин се свим јединицама локалне самоуправе омогућава да коначни број комуналних полицајаца прилагоде својим потребама, а у складу са максималним бројем запослених који је већ дефинисан другим прописима“, наводи се у саопштењу Министарства управе.

Поред тога што ће локалним самоуправама дозволити да број комуналаца „прилагоде својим потребама“, измене закона предвиђају и проширење надлежности комуналних полицајаца.

„Ново овлашћење комуналне полиције је право да од грађанина затражи обавештење о питањима која су од значаја за њено поступање, уз ограду да грађанин није у обавези да то обавештење пружи. Додатно је уређено да комунална полиција може извршити не само проверу идентитета лица које крши прописе из њеног делокруга, већ и оних лица која се затекну на месту кршења прописа, као и да без одлагања може привести надлежном прекршајном суду лице које је затечено у вршењу прекршаја из њеног делокруга“, објаснили су из Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Из министарства тврде да предложене измене закона отварају могућност да се у радни однос за обављање послова комуналних полицајаца, преузимањем из Војске Србије, примају професионални војници, као и овлашћени полицијски службеници МУП-а, под условом да испуњавају и остале законом прописане услове.

Велимир Лукић, председник Независног синдиката полиције, изузетно негативно гледа на одлуку Владе Србије да, док трају отпуштања у МУП-у, дозволи локалним самоуправама да запошљавају комуналне полицајце.

– Никако не могу да се сложим са том одлуком Владе. Ми смо при ставу да у МУП-у ради мањак полицајаца и да би их заправо требало још запослити. У МУП-у ако има вишка, то су запослени на административним пословима – наводи Лукић.

Према његовим речима, отварање радних места у Комуналној полицији никако не може да буде решење за људе који ће бити отпуштени из МУП-а.

– Сигуран сам да отпуштени полицајци неће прелазити у Комуналну полицију. Према тврдњама МУП-а, отпуштају се само људи са безбедносним сметњама и административни радници, а шта ће они у Комуналној полицији – каже Лукић.

Подједнако критичан према поступцима Владе је и Момчило Видојевић, председник Независног полицијског синдиката Србије, с тим што он повећање броја комуналаца чита у кључу предстојећих избора.

– Тим потезом се отварају радна места на локалу којима треба да се намире политички подобни – тврди Видојевић.

Ипак за разлику од његовог колеге, он сматра да би попуњавање Комуналне полиције отпуштеним радницима МУП-а било идеално решење.

– То би било фантастично решење. Тиме би се уштедело на обуци људи, а и Комунална полиција би добила квалитетан и искусан кадар – истиче Видојевић.

– Штедимо запошљавајући

Иако је тешко проценити колике су „потребе“ локалних самоуправа за комуналним полицајцима, судећи према ранијим изјавама градоначелника Београда Синише Малог, главни град би требало да запосли 1.000 нових комуналаца. Ако се узме у обзир да је министар полиције Небојша Стефановић недавно рекао да ће из МУП-а бити отпуштено око 1.000 људи, јасно је да ће на крају целог овог процеса бити запослено више људи него што ће да буде отпуштено.

Данас