Блиц: Једно од најстаријих предузећа у Србији – „Јагодинска пивара“ пред стечајем

У Привредном суду у Крагујевцу за сутра је заказано припремно рочиште ради утврђивања постојања стечајног разлога Фабрике слада, пива, квасца и безалкохолних пића А.Д Јагодинска пивара, једног од најстаријих привредних предузећа у Србији, основане 1852.године.

Предлог за отварање стечаја покренула је Агенција за приватизацију.

Судија Привредног суда Татјана Тодоровић, изјавила је новинарима да ће се одлучивати о предлогу који је покренут, дали су испуњени законски услови и дали ће се отворити стечај.

– Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања што значи да је рачун стечајног дужника у дужој временској блокади – објаснила је Тодоровић.

– Да ли ће бити отворен стечајни поступак суд ће оценити сутра – додала је она.

Текући рачун Јагодинске пиваре у блокади је од 2.јуна 2015. године.

– Због могућег увођења стечаја, од 146 радника запослених у пивари, 144 се пријавило за добровољуни одлазак из пиваре уз социјални програм – изјавио је председник Синдиката „Независност“ Југослав Ђуровић.

Блиц