Управа за јавни дуг: Јавни дуг Србије 10.02.2016. годинe износило 3.006.442.688.252 динара

Стање јавног дуга Републике Србије на дан 10.02.2016. годинe износило је 3.006.442.688.252 динара.

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 04. фебруара 2016. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 2.152.500.000 динара, односно 71,75 одсто обима емисије.

Реализовано је 65.250 комада државних записа, укупне номиналне вредности 652.500.000 динара.

 

Државни записи су продати по стопи приноса од 2,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. маја 2016. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,04 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јануара 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности које доспевају у фебруару 2016. године.

Управа за јавни дуг