Николић у подне расписује изборе

Председник Србије Томислав Николић расписаће ванредне парламентарне изборе  у 12 часова.

После добијања Предлога за распуштање парламента, који је упутила Влада Србије, председник Николић ће  расписати изборе.

Nikolic

По законској процедури, председник је дужан да у року од 72 сата од добијања Предлога донесе указ о распуштању парламента, или да Владу Србије и јавност обавести да не прихвата предлог Владе.

Истовремено са Указом о распуштању Скупштине, председник расписује изборе за народне посланике.

По расписивању избора следи пријављивање странака за изборну трку и подношење изборних листа, као и изборна кампања.

Странке које буду заинтересоване за наступ на изборима имају рок да изборне листе Републичкој изборној комисији доставе најкасније 15 дана пре дана одржавања избора, а РИК их проглашава одмах по пријему или најкасније 24 сата од пријема листе.

Кандидате могу предлагати регистроване политичке странке, коалиције и друге политичке организације, посебно или заједно, као и групе грађана, а изборна листа је потврђена уколико је потписима подржи најмање 10.000 бирача.

Влада којој је престао мандат може да обавља само послове одређене законом до избора нове Владе, односно само текуће послове, а парламенту не може предлагати законе, нити доносити прописе, изузев ако је њихово доношење везано за законски рок или то налажу потребе државе, интереси одбране или природна, привредна или техничка несрећа.

Она не може постављати државне службенике на положај у органима државне управе, а при вршењу оснивачких права Србије може једино да именује или да сагласност на именовање вршиоца дужности директора и чланова управног и надзорног одбора.

Изборе за покрајински парламент расписује председник Скупштине Војводине, а локалне изборе председник Скупштине Србије.

РТС