Обустављена истрага против Динкића!

Тужилаштво за организовани криминал обуставило је данас истрагу против бившег министра Млађана Динкића, која је пре две године покренута због сумње да је злоупотребио службени положај.

Тужилаштво у саопштењу прецизира да је данас донело наредбу о обустави истраге против Динкића, коју је спроводило због сумње да је Динкић извршио злоупотребу службеног положаја закључивањем споразума са 13 пословних банака, којима је крајем 2002. године без накнаде на период од три године дата на коришћење имовина тадашње Савезне Републике Југославије, коју је користила Народна банка Југославије, односно Завод за обрачун и плаћање, и то службене просторије са комплетном опремом.

Динкић им је то дао уз обавезу пословних банака да на основу тих споразума преузму у радни однос одређени број запослених из Народне банке Југославије, односно из Завода за обрачун и плаћање. Према прикупљеним доказима током истраге — саслушања осумњиченог, испитивања сведока, прибављених исправа, спроведеног вештачења — произлази да се у радњама осумњиченог Динкића не стичу сви елементи кривичног дела злоупотребе службеног положаја, наводи тужилаштво. Резултати спроведене истраге указују да је закљученим споразумима износ измакле добити у виду неплаћене закупнине од стране пословних банака за коришћење пословних простора и опреме у власништву тадашње СРЈ, мањи од износа отпремнине прописане законом коју би НБЈ морала да исплати запосленима које су преузеле пословне банке, а који би остали нераспоређени услед прописаног укидања Завода за обрачун и плаћање на основу Закона о платном промету.

Танјуг