ЂУРЂЕВ: Кампања Српске лиге за државотворну децентрализацију Србије!

Српска лига је покренула иницијативу за државотворну децентрализацијуСрбије све са циљем рационализације државнеуправе и приближавање државе властитим грађанима на целој територији Србије, штоподразумева делокацију једног бројаминистарстава, државних, владиних инационалних институција и организација и јавнихпредузећа из Београда, као и проглашавањеНовог Сада за нову престоницу Србије – изјавио је председник Српске лиге (СЛ) Александар Ђурђев,појашњавајући да тренутно имамо бројнепроблеме који су проистекли из скупе и лоше државне управе међу којима су (не)решавањепитања Косова и Метохије; ‘“београдизација“, на једној, а територијално и демографско пражњење Србије, на другој страни; проблеми у Војводини и у односу Војводине према Београду, појавасепаратистичких тежњи у неким другим деловима земље и пренасељеност градскихсредина.

Како би се кренуло у озбиљно решавање ових постојећих тешкоћа, Српска лига предлаже дасе државна управа уреди по принципима јачањацентралне власти и локалних самоуправа и смањења броја посредника између буџета икрајњих корисника – каже Ђурђев и додаје да биСрбија у том случају имала три нивоа власти:централну власт (законодавна, судска, извршна),управне округе и локалну самоуправу (град,општина, месна заједница).

У оваквој организацији државе, кључну улогуби имала централна власт и локалне самоуправе, док би управни окрузи добили улогу координатора локалних средина којечине тај округ, имали би своју скупштинукоја би се бирала на непосредним изборима и која би изабрала начелника округа, а градБеоград би био један управни округ, са додатним надлежностима, имајући у виду број становника и његов значај за целу државу Србију – закључује АлександарЂурђев.

vojvodjanskenovine.rs