Андреј Бељанинов: Србија мост за сарадњу Евроазијске и Европске уније

Важан услов за формирање мултиполарног света је пројекат „Велике Евроазије”, који је комплементаран идејама Владимира Путина о економској, политичкој и

Read more