Родољуб Шабић сматра да се у касарне могу без надзора уносити камере и снимачи звука?

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић упозорио је данас министра одбране Србије Александра Вулина да у Србији без одлуке суда није дозвољен преглед података о телефонској комуникацији.

Повереник је Министарство одбране упозорио да је недозвољена и супротна одредбама Закона о заштити података обрада података о личности садржаних у привремено одузетим телефонима без судског налога, коју на основу наређења министра одбране потписују запослени у Војсци и Министарству.

Претходно, Шабић је, како је објављено на сајту повереника, покренуо поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности по пријави Војног синдиката Србије.

У пријави је наведено да је Вулин издао наређење којим се свим запосленима у Војсци и Министарству наређује да потпишу пристанак да им, у случају непоштовања забране уношења телефона у одређене просторије, телефон буду привремено одузет и прегледан.

Повереник је од Министарства одбране писменим путем затражио изјашњење поводом више отворених питања.

Такође је затражио да се у прилогу доставе одговарајући докази, а нарочито предметно наређење министра, наводи се на сајту повереника.

У остављеном року, Министарство одбране се није изјаснило.

Само је Војнобезбедносна агенција доставила поверенику акт у којем наводи да изјаву запослени потписују у контексту „примене Закона о тајности података и Закона о информационој безбедности, те подзаконских аката у овој области“.

Тај акт, међутим, како повереник оцењује, није садржао одговоре на већину постављених питања, и био је без икаквих прилога.

Повереник је зато одмах Министарству упутио упозорење, с тим што ће наставити поступак надзора.

Повереник је поновно скренуо пажњу Министарству да је обавезно да омогући несметано вршење надзора и достави одговоре на сва постављена питања, као и тражену документацију под претњом прекршајне одговорности.

Министарству је скренута пажња и на потребу да се јасно разграниче надлежности у поступању Министарства и ВБА која је орган управе у саставу Министарства, посебно имајући у виду потенцијалну одговорност за непоступање по закону.

Такође, Повереник је указао и на то да садржина изјаве коју потписују припадници Министарства и Војске, није ни правно ни логички конзистентна.

Бета