Примена Конвенције о правима грађана у питањима о животној средини у Србији након девет година

Данашњом Конференцијом „20 годишњица Архуске конвенције и девет година искуства у Србији“ Министарство заштите животне средине и Организација за европску безбедност и сарадњу Мисија у Србији (ОЕБС) заједнички су обележили две деценије од потписивања ове међународне конвенције и тиме још једном указали на њен значај. 

Архуска конвенција, названа по граду Архусу у Данској где је усвојена 1998. године, је Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине. На Конференцији је разматрано у којој мери су принципи Архуске конвенције коју је Србија је потврдила 2009. године, у међувремену уткани у праксу и национално законодавство, а у циљу унапређења заштите животне средине.

Државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић у свом уводном обраћању је указао да се у Србији већ годинама примењују принципи Архуске конвенције, као једног од најзначајнијих међународних споразума за заштиту животне средине, али да је „циљ пуно усвајање стандарда који су обухваћени Архуском конвенцијом, и њихова примена кроз национално законодавство, његовим потпуним усклађивањем са легислативом Европске уније“. Карић је најавио да је у припреми нови сет закона који ће бити донет до краја године, којим ће бити транспоновати принципи Ахуске конвенције. Он је навео низ активности Министарства у примени сва три постулата овог споразума. „У последњих неколико месеци покренуте су озбиљне истраге, што је јасна порука о нашој одлучности у заштити права грађана на здраву животну средину“ рекао је. У остваривању циљева у заштити животне средине, и у отварању Поглавља 27 нарочито је значајна улога и помоћ НВО и медија. „Пред нама је пуно инфраструктурних радова, који би требало да донесу помак у заштити животне средине, али је посебно важно да на проблемима које постоје у заштити животне средине радимо заједничким снагама“ нагласио је Карић“.

Јан Лунберг, шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији нагласио је повезаност заштите животне средине са питањима демократизације, добре управе и безбедности грађана, и изразио очекивање да ће развијањем сарадње са Министарством наставити са заједничким напорима на унапређењу примене Архуске конвенције у Србији. За даље јачање сарадње са Министарством и ОЕБС Мисија у Србији, заложио се и Срђан Матовић, представник Мреже Архус центара Србије, који је указао на значај деловања бројних невладиних организација у области заштите животне средине и пројеката које су реализовали.