Данас почињу исплате новчане социјалне помоћи, дечијег додатка…

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

  • Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец мај дана 20.06.2018. године


  • Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец мај дана 20.06.2018. године


  • Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец мај дана 20.06.2018. године (по савезним прописима),

а по републичким прописима ће средства бити пренета јединицама локалних самоуправа дана 26.06.2018. године