Семинар „Заштита природе – надзор и предострожност“ одржан на Тари

У складу са Годишњим планом рада Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине, у периоду од 27.06.-30.06.2018. године на Тари је одржан први, од три планирана семинара перманентног образовања. Семинар „Заштита природе – надзор и предострожност“ окупио је 70 представника релевантних стручних институција и то републичког и покрајинског Завода за заштиту природе, представнике правосудних органа – судије прекршајних судова и тужиоце, научне раднике, републичке, покрајинске и локалне инспекторе за заштиту животне средине, начелнике општинских управа, представнике Националног парка Тара, као и представнике цивилног друштва – невладине организације.

Семинар су отворили Жељко Пантелић помоћник министра Сектора за надзор и предострожност у животној средини и Јасмина Јовић, помоћник министра Сектора за заштиту природе и климатске промене.

На семинару су разматрана питања везана за примену одредби којим су уређена заштита природе као и њихово спровођење од стране надлежних органа. Одржана су и два панела и то: „Градња у заштићеним подручјима – Законске обавезе инвеститора, МХЕ, обједињена процедура, грађевинске дозволе, надлежност за издавање грађевинских дозвола“ и „Проблем тровања строго заштићених дивљих врста птица“, након чега је одржан пленарни скуп на коме су модератори, Јасмина Јовић, помоћник министра, и др. Биљана Пањковић, директор Покрајинског завода за заштиту природе упознали све учеснике са закључцима панел дискусија које се планирају предузети у наредном периоду по наведеним питањима.

Одржани Семинар је окупио најкомпетентније стручњаке по различитим надлежностима који су једногласно подржали неопходност успостављања перманентног образовања свих заинтересованих страна који се баве питањима заштите природе, а све у циљу њеног унапређења и очувања за будуће генерације.