Чајетина: Шљивовачки сајам домаће ракије

Шљивовачки сајам домаће ракије по свом садржају спада у привредно-туристичке манифестације.

Презентација традиције и начина производње овог домаћег производа је посебна вредност Шљивовачког сајма, на коме локално становништво представља своје привредне производе.

Шљивовачки сајам домаће ракије посети неколико хиљада посетилаца, а одржава се сваке године у априлу месецу.

 

www.zlatibor.org.rs