Форум нових инвестиционих могућности

Државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић учествовао је у раду Форума нових инвестиционих могућности за технолошка решења чврстог отпада и отпадних вода који је 7. марта 2019. организовала Амбасада Словачке Републике у Републици Србији у сарадњи са Министарством заштите животне средине.

Форум посвећен води, отпаду, и директивама Европске уније којима се регулише ова област, окупио је стручњаке, представнике државних институција и локалних самоуправа, како би се детаљније упознали са могућим словачким еколошким решењима као одговорима на изазове заштите животне средине Републике Србије.

У свом уводном обраћању, Иван Карић је указао на бројне мере и активности које је Србија предузела у оквиру преговарачког процеса за приступање Европској унији и што скорије отварање Поглавља 27 – животна средина и климатске промене, и истакао опредељеност Србије да усвајањем позитивних пракси успостави европске стандарде у заштити животне средине.

Посредством дискусија, предавања и презентација дате су препоруке за наредне кораке сарадње у словачко-српском сектору животне средине. Овом приликом уприличени су и Б2Б састанци словачких и српских предузећа.