Извештај о Стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP)

Јавне консултације о Нацрту Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP) (у даљем тексту: СПУ) спроведене су стављањем документа на увид јавности и презентацијом документа. Као резултат спроведених јавних консултација, Министарству заштите животне средине, као Носиоцу израде овог документа, достављени су коментари, примедбе и сугестије на СПУ.

Извештај о извршеним јавним консултацијама (учешћу јавности, заинтересованих органа и организација) на Нацрт Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP) који су сачинили Министарство и Обрађивач СПУ – Институт за архитектуру и урбанизам Србије и Машински факултет Универзитета у Београду, можете преузети овде.

Нацрт Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP) са извршеним корекцијама након јавних консултација можете преузети овде.