УНЕА -4: Нови формат регионалне сарадње и ангажовања као прекретница у практичном решавању еколошких проблема

Угрожавање и деградација животне средине коју доноси модерна цивилизација и проблеми у њеној заштити изазови су многих земаља, а заједничким одговором и регионалним повезивањем лакше је и брже достићи постављене националне циљеве у овој области, изнето је другог дана 4. заседања Скупштине Уједињених нација за заштиту животне средине у Најробију, Кенија.

Овај скуп који је одржан у оквиру пратећег програма УНЕА-4 представља наставак процеса развијања међурегионалне сарадње у области заштите животне средине на подручју Југоисточне и Јужне Европе који је започет на конференцији у Београду „Иновативна решења за смањење загађења у Југоисточној и Јужној Европи“ одржане децембра 2018. године. Министарска конференција коју су сви учесници оценили као изузетно успешну, довела је до формирања нове групе земаља Јужне Европе у УНЕА које ће у будућности ближе сарађивати, што је један од кључних помака у регионалном повезивању и сарадњи у овој области.

Министар заштите животне средине Горан Триван у свом излагању посебно је указао да земље Југоисточне и Јужне Европе, упркос разликама, повезују слични еколошки проблеми који захтевају и сличне мере за решавање, због чега је један од кључних резултата Београдске конференције стратешка платформа за развој заједничког и јединственог приступа и визије овог региона. „Нови формат регионалне сарадње и ангажовања изузетно је важан као прекретница у практичном решавању еколошких проблема у Јужној Европи. Захваљујући Програму Уједињених нација за животну средину и Републици Италији који су подржали огранизовање Београдске министарске конференције у овом формату, овај пример би могао да послужи као нови светски модел регионалног организовања и другачијег и ефикаснијег решавања нагомиланих проблема“, истакао је.

Триван је указао на неопходност да се заједничком визијом регионалног приступа у борби против загађења створи основ заједничког деловања и напора земаља овог подручја у спровођењу будућих конкретних акција да се створи здравије, безбедније и срећније животно окружење и услови за одрживи напредак и развој економија.

Заједничком визијом земаља Јужне и Југоисточне Европе – учесница Београдске конференције, предвиђен је развој иновативних решења за смањење загађења која се могу применити на цео регион, пружајући подршку зеленим и еколошки нешкодљивим технологијама и подстичући одрживо коришћење природних ресурса уз очување екосистема и одрживи напредак економија. „Упркос међусобним разликама, где се у неким земљама већ достигнути значајни резултати, а у неким у борби са загађењем је потребно предузети још много корака, сви смо сагласни у томе да су изазови заједнички, и да је неопходно јединствено деловање како би се они смањили“, рекао је министар.

Закључујући да у борби против загађења и у ублажавању и спречавању последица климатских промена предстоје конкретне активности уз ангажовање свих расположивих ресурса, Триван је нагласио да ће Србија као земља којој је УНЕП поверио одржавање Министарске конференције препознајући њена опредељења и фокусираност, остати посвећена доследном остваривању закључака овог значајног регионалног скупа и свеукупних међународних циљева у заштити животне средине.

Изражавајући уверење да ће Србија остати посвећена унапређењу животне средине подстицања заједничке сарадње у погледу спречавања загађења уз уважавање сопствених приоритета, министар Триван је закључио: „Користећи овде прилику да повећамо видљивост региона и самим тим видљивост националних и регионалних ставова и активности, изнова потврђујемо нашу подршку обавезама и одлукама усвојеним на седници Скупштине УН за животну средину и позивамо на њихово адекватно и кохерентно спровођење“.