Помоћ Министарства локалним самоуправама у санирањеу депонија и пречишћавању отпадних вода

Министарство заштите животне средине определило је око 500 милиона динара из буџетских средстава којима располаже за помоћ локалним самоуправама у решавању питања санације несанитарних депонија и пречишћавања отпадних вода.

Опредељеним средствима биће обезбеђена израда пројектно-техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром, и израда пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта, намењена локалним самоуправама које су се одазвале на јавни позив Министарства и испуњавају неопходне услове.

Наиме, Министарству је један од приоритетних циљева решавање проблема у области управљања отпадом и пречишћавање отпадних вода. За њихово системско и трајно решавање неопходно је јачање финансијских и кадровских капацитета локалних самоуправа, у чијем делокругу рада је реализација ових задатака на нивоу локалних заједница.

Средства које је Министарство овом приликом определило представљају значајну помоћ локалним самоуправама, јер је припрема пројеката и пројектнотехничке документације предуслов реализације неопходних инфраструктурних радова и постизања конкретних решења еколошких проблема. Она су само део процеса које Министарство реализује у циљу оснаживања локалних самоуправа за решавање свих кључних питања у заштити животне средине.

Прелиминарна листа јединица локалних самоуправа које испуњавају услове за израду пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта

Министарство заштите животне средине 20. фебруара 2019. године објавило је јавни позив јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта.

По објављеном Јавном позиву јединицама локалних самоуправа за исказивање потребе за израдом пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта, Министарство је размотрило пристигле пријаве на јавни позив, проверило испуњеност услова за израду пројеката санације и ремедијације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија – сметлишта и утврдило прелиминарну листу јединица локалних самоуправа (у даљем тексту: Подносиоци пријава).

Подносиоци пријава, имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе, у периоду од три радна дана од дана објављивања исте. Подносиоци пријава могу поднети примедбу Министарству ради отклањања неправилности у поступку избора, у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне листе.

Коначна листа јединица локалних самоуправа којима ће бити израђена тражена пројектно техничка документација, одобрава се одлуком министра и објављује се на интернет страници Министарства и Порталу е-Управа.

Прелиминарну листу јединица локалних самоуправа можете преузети овде.