Држава обуздала БАХАТЕ ИЗВРШИТЕЉЕ, СМАЊУЈЕ СЕ ХАРАЧ!

Трошкови поступка извршења над дужницима и огромне зараде јавних извршитеља, који су по једном поступку зарађивали и до пола милиона динара, ускоро ће бити нижи јер је Министарство правде због многобројних жалби грађан одлучило да донесе нови тарифник јавних извршитеља.

– Kао што је Министарство правде и најављивало, током рада на последњим изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, које су усвојене у јулу ове године, а чија примена почиње 1. јануара 2020. године, те измене пратиће и измена тарифника јавних извршитеља – речено је у Министарству правде.

Осим награде извршитељима, дужници морају да плате и гомилу трошкова, поступка извршења, где често никад не добију црно на бело шта заправо треба да плате. Захтеве да се ови трошкови смање више пута је тражио и заштитник грађана Зоран Пашалић. Он каже да сматра како је неопходно кориговати јавноизвршитељску тарифу, јер су коначни трошкови дужника често били вишеструко већи од њиховог основног дуга.

– Доношењем јавноизвршитељске тарифе иницијално прописане накнаде за рад јавних извршитеља су смањене, међутим, због начина на који су одређене врсте накнада њихови износи су и даље превисоки, чиме се претварају у својеврсан вид казне и посебно угрожавају грађане лошег материјалног статуса. Нужно је стога преиспитати јавноизвршитељску тарифу, водећи рачуна о општим економско-социјалним условима живота, како не би егзистенцијално угрожавале грађане – каже Пашалић и додаје да је потребно омогућити ефикаснију доставу у поступцима извршења и ојачати механизме контроле рада и одговорност јавних извршитеља.

Саша Перић из Здружене акције „Kров над главом“ каже да су трошкови извршења често несразмерни у односу на висину дуга, па сиромашни људи са дугом од 200 до 500 евра за комуналне услуге у поступку извршења морају да плате још толико, или чак и више.

– На тај начин они упадају у дужничко ропство. Имали смо пример људи који су за заборављену казну за паркирање од 900 динара, у поступку извршења морали да плате 14.000 динара. Само за излазак камиона за селидбу извршитељ је у једном случају обрачунао око 45.000 динара по једном изласку. Зато је битно да се ти трошкови смање – каже Перић.

Kомора извршитеља се правда: „Трошкови зависе од случаја“

Да се ради на изменама постојеће јавноизвршитељске тарифе, потврђено је и у Kомори јавних извршитеља, где су додали да јавни извршитељи примењују важећу тарифу током спровођења извршења.

– Kолико ће у једном предмету износити трошкови, зависи од више конкретних околности у конкретном извршном поступку, а пре свега од висине потраживања и броја и врсте предузетих радњи. И раније је истицано да је корист извршног дужника да током поступка сарађује са јавним извршитељем, јер дужи период неизмирења обавезе према повериоцу, за чије врете тече затезна камата, доводи и до већег износа укупних трошкова на крају, уз могућу потребу за предузимањем већег броја радњи у поступку, које проузрокују стварне трошкове – кажу у Kомори јавних извршитеља и додају да су грађани изразили сумњу у рад извршитеља у свега 0,13% предмета, као и да су због неправилности у раду у 29% случајева јавним извршитељима изречене дицсиплинске мере.

Photo by Matthias Zomer from Pexels

Интермагазин