Пошта Србије: Усаглашено је на састанку потпредседника Владе Србије и директора

Програмом предузећа „ПоштаСрбије” предвиђена су увећања зарада, а посебна пажња биће посвећена унапређењу материјалне сигурности запослених са најнижим примањима, усаглашено је на састанку потпредседника Владе Србије и в. д. директора Поште Србије и саопштено из овог јавног предузећа.

„Ради унапређења економског и социјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије”, данас су се у Влади Републике Србије, састали потпредседник Владе Републике Србије Небојша Стефановић и вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије” Мира Петровић. Разматран је предлог Програма пословања ЈП „Пошта Србије” за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 29. новембра 2019. године. Предлогом Програма је планирано увећање масе зарада за запослене за 10 одсто у 2020. години, као и исплата зараде из добити из 2019. године у марту 2020. године, одмах по усвајању финансијских извештаја за 2019. годину“, наводи се у саопштењу.

Како је образложено, планирано повећање зарада, у свему је усклађено са финансијским могућностима Предузећа у овом тренутку и одрживим пословањем.

Истакнуто је да ће планирано увећање зарада у Предузећу, при чему ће се посебно водити рачуна о зарадама запослених са најнижим примањима, као и укидање Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, утицати већ на јануарску плату, која ће бити знатно увећана, чиме ће се приближити републичком просеку.

„Подсећамо да је социјални дијалог о побољшању материјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије”, започет у марту ове године, довео до низа конкретних мера које су спроведене и које се настављају. Делови добити из 2017. и добити из 2018, исплаћиване су у априлу и у септембру у укупном нето износу од 1.028.734.373,23 динара, односно у бруто износу 1.627.744.285,74 динара (укључени порези и доприноси)“, наводи се у саопштењу и додаје:

„Такође, у јулу је исплаћена солидарна помоћ за 13.540 запослених, чија је основна зарада нижа од 50.000 динара, у укупном нето износу од 270.800.000,00 динара, односно у бруто износу – 452.556.627,20 динара. Све исплате извршене су из сопствених средстава Предузећа у складу са одрживим пословањем, а истим принципом се руководило код опредељења увећања масе зарада у 2020. години, као и социјалних мера – увођења бесплатних систематских прегледа и проширења опсега осигурања запослених, у циљу бриге о запосленима“, закључено је у саопштењу.

Ало