Српска лига: Подржавамо иницијативу ПУПС-а и Савеза пензионера Србије

Београд, 5.12.2019 – Српска лига (СЛ) подржава став Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС), да је веома битно да се утврди однос просечне пензије према просечној заради, и да просечна пензија не би смела да буде нижа од половине просечне плате у Србији – изјавио је Александар Ђурђев, председник Српске лиге.

Од кључног значаја за ефикасно усклађивање односа плата и пензија јесте консензус свих пензионерских удружења у Србији, као и заједничка иницијатива ПУПС-а и Савеза пензионера Србије да се предложи измена постојећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању, како би се прецизирала формула за одређивање односа пензија и плата – каже Ђурђев.

Српска лига дели мишљење пензионерских удружења да је неопходно упутити предлог надлежним институцијама да се, без угрожавања макрофинансијске стабилности државе, разматрају могућности повраћаја умањених пензија, уз претходно утврђивање параметара, попут броја пензионера којима је извршено умањење и износа дуга који се односе на сваког пензионера појединачно – закључује Ђурђев.