Покрајински секретаријат за привреду и туризам запослио више од 2.393 лица

Покрајински секретаријат за привреду и туризам спроводи мере активне политике запошљавања на територији АП Војводине, на основу Покрајинског акционог плана запошљавања, којим су унапред дефинисани циљеви, приоритети и утврђени програми и мере како би се омогућило одрживо повећање запослености у Војводини.

Приоритети Секретаријата су отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, веће улагање у људске ресурсе, као и промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада. Исти програми су спроведени заједно са Покрајинском филијалом Националне службе за запошљавање и локалним филијалама, при чему Секретаријат посебно истиче њихов рад и подршку.

О ефекту мера Секретаријата у домену запошљавања говори и статистика Националне службе за запошљавање о константном смањењу стопе незапослености, почев од 2016. године, када се прогресивно смањивала, да би актуелна статистика показала тренд смањења: 16,4 одсто у 2017. години (26.341 лице), 14,4 одсто у 2018. години (19.288 лица) и 11,3 одсто у 2019. години (12.971 лице), што чини кумулативних 36,5 одсто у 2019. години, у односу на 2016. годину. Захваљујући раду Покрајинске владе и Секретаријата у овом мандату, незапосленост на територији АП Војводине је на рекордно ниском нивоу.

Секретаријат за привреду је и у протекле четири године реализовао финансијску подршку у домену запошљавања незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање кроз јавне позиве за доделу субвенција за самозапошљавање, запошљавање незапослених лица и спровођење јавних радова.

У периоду од 2017. закључно са 2019. годином, Секретаријат је доделио 365 милиона динара за сектор запошљавања, што је директно омогућило радно ангажовање око 2.000 лица на територији Војводине.

У 2017. години финансијском подршком Секретаријата отворена су нова радна места, те су са укупно 59,2 милиона динара запослена 324 лица, док је 120 лица било ангажовано укупним средствима од 14,8 милиона динара за јавне радове. Наредне, 2018. године, новим запошљавањем је запослено 319 лица, а 115 у оквиру јавних радова. У 2019. години је подржано ново запошљавање са 48 милиона за 256 лица, а са 10.7 милиона динара ангажовање 76 особа за јавне радове на територији Војводине.

Суфинансирано је и запошљавање преко 100 приправника реализацијом пројекта „НИС шанса“ у 2017. години, а на основу Споразума са компанијом НИС. Секретаријат је у суфинансирању запошљавања приправника учествовао са око 33 милиона динара.

Поред тога, у циљу делотворнијег социјалног дијалога успостављањем рада локалних социјално-економских савета, Покрајински секретаријат је у 2019. години наменски утрошио нешто више од три милиона динара помоћу којих је шест општина ангажовало координатора или секретара локалног савета.

У 2020. години, Секретаријат је определио 362.000 динара по лицу за самозапошљавање и то за лица са положеним стручним испитом или лиценцом неопходном за обављање делатности у складу са стеченим образовањем, за особе са инвалидитетом и жене, као и за и учеснике оружаних сукоба у периоду од 1990. до 1999. године који су вршили војне дужности ради одбране српског народа на територији бивше СФРЈ.

По 208.000 динара биће издвојено за све остале категорије незапослених лица и делатности, као и за запошљавање незапослених лица. Средства намењена за организовање јавних радова предвиђена су за незапослена лица по основу уговора, у висини до 22.000 динара на месечном нивоу сразмерно времену радног ангажовања. Процењује се да ће захваљујући истим мерама у 2020. години бити запослено 216 лица, док ће око 25 лица бити ангажовано за јавне радове.

Такође, у поменутом четворогодишњем периоду, у привреди је додељено 613 милиона динара, док је у ресору туризма додељено укупно 458 милиона динара, и то за укупно 1.362 привредна субјекта, предузетника и удружења, на основу чега сматрамо да је број радно ангажованих становника средствима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам далеко већи од 2.393 лица.

Секретаријат посебно истиче и допринос Развојне агенције Војводине у домену финансијске подршке у области запошљављања на територији АП Војводине, путем мера бржег привредног развоја, при чему је Агенција издвојила од 2017. закључно са 2019. годином укупно 803,6 милиона динара, у оквиру циклуса од четири конкурса, а запослена су 1.774 лица.


Photo by Pixabay from Pexels

Дневник