СТИГЛО ЗВАНИЧНО ОБЈАШЊЕЊЕ ИЗ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА: Ево да ли гастарбајтери морају да плаћају порез

РЕЗИДЕНТИ Србије, било да зарађују у земљи или у иностранству, плаћају порез у домовини, поручује Министарство финансија.

С обзирим на то да запослени на привременом раду ван матице имају право на порески кредит, а Србија има и бројне уговоре о избегавању двоструког опорезивања, у пракси су малобројни они који су дужни и српским финансијама.

Право на порески кредит по основу пореза који је плаћен на зараду коју је остварио, у пракси значи да порез у Србији мора да плати само радник запослен у држави која зараде опорезује нижом стопом од Србије. Наши прописи прецизирали су да је износ овог намета 10 процената.  То значи да су у обавези да део пореза у Србији плаћају они где је ова стопа нижа. Закон предвиђа и горњу границу, такав кредит не може бити виши од пореза који би се на такву зараду платио у Србији. На порески кредит имају право гастарбајтери на раду у свим државама.

ДОПРИНОСЕ НЕ МОРАЈУ ДА ПЛАЋАЈУ

ГАСТАРБАЈТЕРЕ плаћања доприноса за социјално осигурање, а то су и пензијско, здравствено и за случај незапослености, амнестирају закони који уређују ову област.

– Држављани Србије запослени у иностранству код страног послодавца нису осигураници на обавезно социјално осигурање по основу зараде коју остварују од тог страног послодавца – истичу у Министарству финансија.

– За лица која нису осигураници према домаћим прописима, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање. Сходно наведеном, наши држављани запослени код страних послодаваца у иностранству немају обавезу плаћања доприноса.

Резиденти Републике Србије обвезници су пореза на доходак по основу прихода које остваре у Србији и у иностранству, што је решење које се примењује у највећем броју саврeмених држава – објашњавају у Министарству финансија.

– Сходно томе, и зараде које остваре резиденти Србије по основу рада код страних послодаваца у иностранству, опорезују се у Србији. Без обзира на то да ли Србија примењује уговор о избегавању двоструког опорезивања са државом у којој је наш резидент запослен код страног послодавца, наш резидент има право на порески кредит по основу пореза који је плаћен на зараду коју је остварио, с тим да такав кредит не може бити виши од пореза који би се на такву зараду платио у Републици Србији.

Када је реч о уговорима о избегавању двоструког опорезивања, постоје два модела. Они потписани последњих година углавном предвиђају порески кредит, решење и из нашег закона, док неки старији гарантују изузимање.

– Постоје и уговори о избегавању двоструког опорезивања у којима је предвиђена примена метода изузимања – истичу у Министарству финансија.

– Према тим уговорима наши резиденти немају обавезу плаћања пореза на доходак у Србији по основу зарада које су остварили код страних послодаваца у државама са којима су такви уговори закључени.

Новости