Рад од куће: Радницима иста права као да долазе у фирму

НОВИ САД: Управа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за безбедност и здравље на раду израдила је Водич за безбедан и здрав рад од куће.

Суштина је да послодавци, али и запослени који раде од куће, треба да имају иста права и обавезе као и када се посао обавља у просторијама послодавца, при чему треба узети у обзир мере за одржавање контаката и праћење добробити, безбедне услове за рад од куће и уговорено радно време, закључује се у Водичу.

Како је наведено на сајту Министарства, Водич је направљен да би се послодавцима и радницима олакшао рад у новонасталој ситуацији, изазваној пандемијом ковида-19, и у њему су наведене обавезе, како послодаваца, тако и запослених.

Послодавцима који су својим запосленима обезбедили рад од куће Водич пружа практичне смернице, као нпр. које су обавезе и одговорности послодаваца и запослених; услове које радни простор који је опредељен као радно место код куће треба да испуњава; брига послодавца о здрављу својих запослених, укључујући и ментално здравље; процена ризика и праћење безбедности и здравља на раду запослених који раде од куће; пријава повреда на раду приликом рада од куће итд, наведено је на сајту Министарства за рад.

Послодавац је дужан да: у сарадњи са запосленим, обезбеди безбедно и здраво радно место и радну околину, односно да обезбеди да је радни простор код куће безбедан и здрав за обављање послова, затим, да води рачуна о здрављу својих запослених, укључујући и ментално здравље.
Брига о менталном здрављу

Брига о менталном здрављу запосленог треба да укључи редовно одржавање контакта са запосленим, припрему упутстава и информација (која укључују питања стреса, узнемирености и др.) и по потреби да се обезбеди разговор са стручном особом.

Треба и да обезбеди опрему за рад запосленом уколико је запослени нема у свом власништву (нпр. послодавац ће запосленима обезбедити рачунар, софтвер, приступ интернету и др.), и да спроводи надзор над обављеним послом запосленог и мерама безбедности и здравља на раду (нпр. извештаји о раду, виртуелни надзор о спроведеним мерама безбедности и здравља на раду), као и да ступа у контакт са запосленима у току уговореног радног времена.

Запослени је дужан да примењује мере за безбедан и здрав рад, наменски користи опрему за рад и да њом пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље чланова своје породице. Пре почетка рада дужан је да прегледа радно место, укључујући опрему за рад коју користи и да, у случају уочених недостатака, обавести послодавца. Осим тога, мора да успостави равнотежу између пословног и приватног живота, а у току уговореног радног времена одржава редовну и правовремену комуникацију с послодавцем или лицем за безбедност и здравље на раду да би се спровеле мере безбедности и здравља на раду, као и да се придржава упутстава послодавца о успостављању и одржавању одређеног радног простора на безбедан и здрав начин, те да се брине о опреми за рад коју користи.

Обавезан је да пријави све опасности и проблеме у складу с интерним процедурама послодавца које се односе на: безбедност и здравље на раду, употребу информационих технологија, заштиту и тајност података; интелектуалну својину; кодекс понашања и друго.

З. Делић/Дневник