НБС упозорила грађане на потенцијалне опасности и ризике у трговању бинарним опцијама

Народна банка Србије (НБС) упозорила је данас грађане на потенцијалне опасности и ризике у трговању бинарним опцијама, односно инвестирању у одређену робу или акције на основу предвиђења како ће се кретати њихове цене, што у великој мери има карактеристике клађења.

„У последње време уочена је пракса рекламирања појединих електронских платформи које потенцијалним клијентима нуде могућност ‘лаке и брзе зараде’ у кратком року и то путем трговања бинарним опцијама, што су високо ризичне трансакције које често укључују и различите облике превара“, истакла је НБС у саопштењу.

Како је објашњено, као пружаоци тих „услуга“ јављају се платформе које не подлежу регулаторним, контролним, нити надзорним овлашћењима органа Србије.

„Пружање инвестиционих и брокерско-дилерских услуга у Србији не може се обављати без дозволе Комисије за хартије од вредности. Стога је препорука грађанима да, пре него што одлуче да повере некоме свој новац или да инвестирају у неки финансијски производ, провере да ли лице или платформа који нуде одређене услуге имају дозволу за пружање инвестиционих и брокерско-дилерских услуга и давање инвестиционих савета“, препручила је централна банка.

Исплата по основу бинарних опција у потпуности, како је навела НБС, зависи од успешности предвиђања да ли ће цена одређене активе забележити раст изнад или пад испод одређеног нивоа, у одређеном периоду.

Купац такве опције покушава да предвиди смер кретања цене изабраног финансијског инструмента (раст или пад цене), као и временски период на који гласи оваква пројекција. У случају успешно предвиђеног кретања цене, појединац остварује добит у форми фиксног унапред познатог дела уложеног новца (обично 70 до 80 одсто улога), коју му исплаћује брокерска кућа (електронска платформа), док у случају неуспешног предвиђања губи цео уложен износ.

Последица је, по тумачењу НБС, да купац бинарне опције у просеку губи новац, јер је систем дизајниран тако да „шансе“ у просеку иду у корист платформе.

„Интернет платформе за трговање које нуде ове ‘услуге’ не испуњавају потребне регулаторне захтеве, што оставља простор за многобројне преваре – одбијање платформи да исплате иницијално уплаћена средстава или остварену зараду, злоупотреба података о корисницима, манипулација платформи подацима о стварном кретања цена активе“, навела је НБС.

Указано је да су потенцијалне опасности за грађане од послова са бинарним опцијама препознали и европски регулатори, који су предузели мере којима се привремено или трајно забрањује тржиште, дистрибуција и продаја бинарних опција становништву, односно „малим“ инвеститорима.

Такође, на бројне опасности и ризике у трговини бинарним опцијама, као и повезане преваре, указали су и амерички регулатори, као и ФБИ.

НБС је препоручила грађанима да буду опрезни и да детаљно анализирају све ризике потенцијалног улагања финансијских средстава у производе који се сматрају високоризичним и који могу довести до значајних губитака.

Бета