Лучић: Настојимо да убрзамо све поступке у АПР

БЕОГРАД: Агенција за привредне регистре (АПР) је од почетка 2021. године увела нове дигиталне сервисе и услуге за привреднике, па је тако од 1. јануара омогућена регистрација још две нове врсте уговора у Регистру заложних права, чиме је омогућено коришћење свих средстава обезбеђења.

Привредници користе залогу као средство обезбеђења у финансирању свог пословања, а у прошлој години је регистровано 10.000 заложних права, којима су обезбеђена потраживања од 9,7 милијарди евра.

Дииректор АПР Милан Лучић каже за Танјуг да је закон прописао те нове уговоре које је имплеметирала АПР у свој систем за које наводи да ће значити и за бодовање Србије на листама конкурентности, као што је Дуинг бизнис листа, а да ће потенцијално одређеним субјектима омогућити више флексибилности у пословању.

„Ми ћемо до краја године пробати да дигитализујемо потпуно и овај регистар, тако да сви поступци и у Регистру залоге до краја године могу да се обаве потпуно електронски“, рекао је Лучић.

У Регистру финансијског лизинга од 1. јануара омогућено је подношење свих врста регистрационих пријава електронским путем, а Лучић каже да су највећи корисници тог сервиса лизинг куће.

„Од Нове године сваки поступак, свака регистрација уговора може се урадити потпуно електронски и без доласка у агенцију“, објашњава Лучић.

Међу новинама у раду АПР, Лучић је навео да је Агенција од 1. јануара почела да води и Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

„Закон је прописао да се сав тај корпус привредних друштва и предузетника који пружају услуге књиговодственог типа упишу у овај регистар, а пре тога да испуне услове тиме што ће добити одређене дозволе од Коморе овлашћених ревизора“, рекао је Лучић.

Апеловао је на сва привредна друштва и предузетнике који обављају те делатности да, након завршетка кампање предаје финансијских и статистичких извештаја за своје клијенте, крену да се усклађују са новим законом.

Напоменуо је да је законом прописано да након одређеног рока неће бити могуће обављање ових делатности уколико привредно друштво или предузетник није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

Лучић је подсетио да је АПР од 12. октобра прошле године почела да води и Регистар здравствених установа, а да је здравствена криза због ковида успорила тај посао уписа.

Поред тог регистра, Закон о здравственој заштити прописао је, каже Лучић, и обавезу да се успостави и јединствена евиденција пружалаца здравствених услуга, која укључује, поред здравствених установа, и оне предузетнике, односно привредна друштва која су уписана у друге регистре АПР, а која пружају неке од услуга из домена здравствене заштите.

Међу новим услугама које пружа АПР су, наводи Лучић, издавање потврда и уверења које предвиђа Закон о јавним набавкама за понуђаче који су се уписали у Регистар понуђача.

„Те потврде значе свим тим субјектима ради лакшег учествовања на тендерима, јер не морају сваки пут да доказују једне те исте услове које иницијално докажу тиме што се упишу у регистар“, напомиње Лучић.

АПР је, додаје, наставила да издаје лиценце за рад туристичким агенцијама, на основу прописа које је изменило ресорно министарство у јеку ковид кризе, а која је и највише погодила туристичке агенције.

Лучић је рекао да је у једном тренутку застало издавање тих лиценци, с обзиром на осигуравајуће куће и на друге проблеме, али да је АПР на основу одлука ресорног министарства почела да издаје лиценце за нове туристичке агенције или обнавља лиценце постојећим агенцијама.

Подсетио је да је АПР од 2019. године почела да води и евиденцију стварних власника и да је Србија по броју уписаних у Регистар стварних власника на европском просеку, а да је његово успостављајње било обавеза за Србију као државу у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Ради обезбеђивања транспарентних података о стварним власницима, АПР је почела да издаје изводе и потврде о регистрованим субјектима и физичким лицима који се воде као стварни власници у евиденцији и то у форми електронског или папирног документа, а корисници, осим начина издавања документа, могу да бирају и да ли ће платити накнаду за ову услугу електронски или путем уплатнице.

Лучић је напоменуо да се настоји да се убрзају сви поступци у АПР и да је то убрзање некада повезано и са напретком неких информационих система у АПР.

„То изискује одређена финансијска средства. Ми се финансирамо искључиво из сопствених прихода и донација, које не примамо често, тако да наше пословање и напредак темељимо на приходима које остваримо од странака које обаве своје адмистративне послове и плате за те услуге“, рекао је Лучић.

Упркос тешкој 2020. години због пандемије корона вируса, Лучић каже да је АПР прошлу годину завршила са релативно позитивним резултатима и значајним приходима и добити коју уплаћују у буџет Србије.

Дневник