Обрачун плата у јавном сектору убудуће кроз Централни информациони систем

Министарство финансија контролисаће убудуће кроз Централни информациони систем за обрачун зарада у јавном сектору обрачун плата за више од 500.000 запослених у оквиру 10.500 корисника јавних средстава.

Осим што је важан за спровођење неопходне контроле, овај систем је значајан и за спровођење планиране реформе плата, што је део договора са Међународним монетарним фондом (ММФ). На овај начин, држава ће по први пут, на једном месту, имати тачну евиденцију свих зарада и запослених у јавном сектору, наведено је на сајту Министарства.

Поменути информациони систем омогућиће потпуну контролу зарада и праћење запошљавања у јавном сектору, затим боље планирање буџета корисника јавних средстава у делу који се односи на плате, а донеће и уштеде сваком појединачном кориснику јавних средстава, с обзиром на то да они неће имати трошак обрачуна зараде и трошак набавке и одржавања софтвера, јер ће за њих то радити Министарства финансија.

То значи да ће бити контролисани расходи и извршене исплате за све запослене у јавном сектору у реалном времену. Самим тим, отклоњена је могућност грешке у обрачунима зарада пре њихове исплате, као и све евентуалне злоупотребе, напомиње се.

У оквиру пројекта предвиђене су и обуке запослених за коришћење информационог система, и то најпре код директних корисника буџетских средстава, затим у установама просвете, здравству, као и у установама културе и социјалне заштите, судству и казнено – поправним установама.

Овај информациони систем функционише у складу са светским стандардима добре праксе, а направљен је на платформи која је лидер на тржишту у аутоматизацији финансијског пословања, закључује се.

Екапија