Проширује се листа послова за ангажовање повремених радника

Нацрт закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у Србији предвиђа да послодавац може да евидентационом пријавом ангажује повремене раднике у грађевинарству, угоститељству, информисању, уметности забаве и рекреације, креативним индустријама, чувању деце и одраслих, одржавању хигијене.

Осим у пољопривреди, где се већ примењује сличан закон, јер се низ послова дефинише поједностављеним ангажовањем од сетве, жетве, брања воћа, неге стоке, такав третман би, како је предложено, требало да добију и радници у грађевинарству на пословима припреме градилишта, преносу алата, ручном копању, истовару, утовару…

Нацртом закона, које је припремило Министарсто за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у угоститељству поједностављени су послови шанкера, бармена, конобара, кувара, собарице, перача судова, а у туризму туристички водичи и пратиоци.

Нова