Влада смањила субвенције пољопривредницима

Влада Србије смањила је износ такозваних основних подстицаја за биљну производњу по хектару са 5.200 динара на 4.000, чимесу субвенције смањене са 9,7 милијарди на 7,5 милијарди динара.
До сада је основни подстицај у биљној производњи износио 4.000 динара, а 1.200 регрес за дизел гориво (60 литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара по литру), за највише 20 хектара земљишта, што значи да су пољопривредници по хектару могли да остваре укупно 5.200 динара по хектару.

За директна плаћања у 2021. години на располагању биће 22,5 милијарде динара, уместо досадашњих 24,7 милијарди.

Изменом Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. годиниза мере руралног развоја ће бити исплаћено око 300 милиона мање него лане, укупно 1,4 милијарде динара.
С друге стране, за захтеве по основу директних плаћања из претходних година, планираних за исплату у текућој години уместо 2,4 милијарде динара, изменама које је прихватила Влада, биће опредељено 4,7 милијарде.

Поступак за остваривање права на ове подстицаје почиње подношењем захтева Министарству финансија и привреде, односно Управи за трезор сваке године у периоду од 1. марта до 30. априла.

Портал Агроклуб наводи да се на основу извештаја Пољопривредне инспекције, због констатованих неправилности код корисника подстицајних средстава, очекује да Управа за аграрна плаћања на основу записника инспектора обустави исплату од око 383,5 милиона динара.

Каматица