ЗАПОШЉАВАЊЕ КОД ДРЖАВЕ ПОД ЈОШ ОШТРИЈОМ ЛУПОМ Нови систем контроле је ступио на снагу

Запошљавање у јавном сектору је одмрзнуто од јануара, али ће контроле, и то стоге, ипак бити и то од стране Министарства финансија, коме је Влада ову надлежност доделила посебном уредбом. Реализација овог задатка оствариће се уз помоћ новог централног информационог система, којим ће се на клик проверавати финансијска оправданост за свако ново радно место.

У том систему ће поред контроле зараде, бити обавезна и процедура за долазак до „државног“ посла. Свако искакање из правила, биће евидентирано, односно систем ће га препознати, и сигнализирати да постоје пропусти, чиме ће до њиховог отклањања бити заустављен пријем у неком од јавних предузећа, државној управи или других корисника јавних средстава.

По тој процедури, свако јавно предузеће или надлежни државни орган управе коме је потребно ново запошљавање, мораће да упути захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и ресорном Министарству и то најкасније до петог у месецу – и то са детаљним образложењем.
Уколико министарство које покрива њихову делатност, процени оправданост захтева, онда оно до 10 у текућем месецу, прослеђује свој закључак Министарству финансија, које сваки појединачни случај разматра.

Ако оно процени да није основано и да у достављеним документима нема обезбеђеног новца за то, новог запошљавања нема односно Комисија за давање сагласности за ново запошљавање, одбиће захтев за пријем нових радника у датој компанији или управи.

Сва документација биће унета у информациони систем Министарства финансија које је нека врста филтера кроз који мора да прође свако чији ће се рад плаћати из јавних финасија.

Наш извор из Немањине 11 тврди да је увођење овог система брана за евентуалне лажне податке корисника јавних средстава, којих је било у претходном периоду али и контрола трошења новца и непланираних расхода по основу зарада.

– Министарство финансија контролисаће убудуће кроз Централни информациони систем не само како се обрачунавају плате у јавном сектору за више од 500.000 запослених у оквиру 10.500 корисника јавних средстава већ и запошљавање, које мора да буде дефинисало документима јавног предузећа или државне управе и за њега обезбеђен новац. Ако тога нема односно није достављено, или су направљени пропусти у процедури коју је Влада дефинисала Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, систем ће одбацити захтев.

У том случају, пропусти морају да буду отклоњени, а уколико то не може да се уради у предвиђеном року, процедура ће бити поновљена за наредни месец – наводи наш саговорник.
Он додаје да ће се уз помоћ новог информационог система имати потпуни увид и о броју кадрова који одлазе из јавног сектора како се не би евентуално лажним подацима покушало да се приме више од оног што је прописано Законом о буџетском систему.

-Систем упозорава на евентуално прекомерно и непотребно запошљавање које није предвиђено систематизацијом ишто може да доведе до дизбаланса планиране укупне масе за плате и броја нових радника али и одступања у висини зараде. Другим речима, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање, без аминовања овог система Министарства финансија, које је треба да се да до 20 у месецу, не може да одобри ново радно место. Овим системом и новим процедурама испоштован је и договор Владе и ММФ којим ће држава по први пут на једном месту, имати тачну евиденцију свих зарада и запослених у јавном сектору као и новца који се планира и издваја за новозапослене. Он ће донети и уштеде сваком појединачном кориснику јавних средстава јер неће имати трошак обрачуна зараде, набавке и одржавања софтвера, јер ће за њих то радити Министарства финансија- каже наш извор.

Иначе, и новим Законом о буџетском систему, који ће важити до 31. децембра 2023. године, предвиђена су одређена ограничења. Тако ће корисници јавних средстава моћи да запосле до 70 посто оних који су напустили јавно предузеће или неки део државне управе током претходне године.

Примера ради ако је 10 запослених напустило неку установу у 2020. години, максималан број који могу ове да запосле је седам. Та ограничења се не односе на судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, наставно особље високошколске установе и научно и истраживачко особље научноистраживачке организације акредитоване у складу са законом.

Блиц