Жена више на бироу, али чешће добијају посао

На евиденцији Националне службе за запошљавање током прошле године, од 15.536 запошљавања у Јужнобачком округу, у 8.842 случаја запослене су жене, док су оне у Новом Саду запослене у 4.827 наврата, од укупно 7.742 случаја запошљавања.

У Новом Саду је, као и у Јужнобачком округу, лане највише је запошљавања било у старосној групи од 25 до 29 година, док је у категоријама од 15 до 19, као и од 60 до 65 година забележено најмање случајева запошљавања. Крајем јануара, на евиденцији НСЗ за Јужнобачки округ регистровано је 31.280 незапослених лица, од чега су у 18.034 случаја биле жене, док је од 13.820 незапослених у Новом Саду, њих било 8.456.

Национална служба за запошљавање има низ програма и мера како би се пружила подршка и помоћ свакоме ко се пријави на евиденцију, да би се посредно или непосредно олакшало запошљавање и интеграција на тржиште рада.

– На основу процене запошљивости, са незапосленима се договара индивидуални план запошљавања и договарају мере које су најпогодније за активацију и подизање нивоа запошљивости – објаснила је в. д. директора Филијале Нови Сад Татјана Видовић. – То подразумева посредовање у запошљавању или укључивање у мере активне политике запошљавања.

Према речима Татјане Видовић, међу мерама које НСЗ спроводи, налазе се и сајмови запошљавања, обуке за активно тражење посла, саветовање о планирању каријере, обуке за тржиште рада, програме стручне праксе, приправника, подршка самозапошљавању, јавни радови и други.

На територији Јужнобачког округа током прошле године највише је било запошљавања грађана старости од 25 до 29 година, у 2.610 случајева, а најмање у групи од 60 до 65 година, где је забележен 551 случај. У Новом Саду лане су највише запошљавани Новосађани старости од 25 до 29 година, у 1.472 случаја, а најмање их је било из категорије најмлађих и најстаријих, те је у групи од 15 до 19 година било 202 запошљавања, док је из категорије од 60 до 65 година било 280 случајева запошљавања.
У јануару нови тренд

Током јануара, у Јужнобачком округу највише су се запошљавали суграђани из групе од 30 до 34 година, у 174 случаја, а најмање у старосним категоријама од 15 до 19 и од 60 до 65 година, где је укупно био 71 случај запошљавања. Ситуација је слична и у Новом Саду, те је крајем јануара било 104 случајева запошљавања Новосађана старости од 30 до 34 година, а само 9 их је било из групе узраста од 15 до 19 година.

Програми стручног оспособљавања младих за самосталан рад у струци, као што су програм стручне праксе и приправника, одржавају се сваке године путем Јавних позива, које расписује НСЗ, чије расписивање се очекује ускоро.

– Обуке у оквиру мера за активно тражење посла биле су привремено обустављене због вируса короне, а са њима смо наставили 22. јануара – казала је Видовић. – Оне се сада организују у континуитету, једном или два пута месечно, у зависности од обуке, у просторијама Филијале Нови Сад, при чему се поштују све епидемиолошке мере.

Како је Татјана Видовић објаснила, реч је о обукама за активно тражење посла за квалификована лица, мотивационо-активационој обуци за неквалификована лица, клубу за тражење посла, тренингу самоефикасности и радионици за превладавање стреса услед губитка посла.

– Највећа заинтересованост постоји за обуку у клубу за тражење посла и за радионицу за превладавање стреса услед губитка посла – казала је Татјана Видовић. – Обука “Пут до успешног предузетника” се и даље одржава онлајн и за њу такође влада велико интересовање, будући да се ускоро очекује расписивање Јавног позива за доделу субвенција за самозапошљавање.

Д. Андулајевић/Дневник