Коначно почиње градња гасне интерконекције између Србије и Бугарске

Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, расписао је тендер за радове на изградњи гасног интерконектора Србија-Бугарска на територији Србије.

Како је наведено у тендеру, радови укључују изградњу двосмерног магистралног гасног интерконектора МГ10 Ниш – Димитровград на територији Србије, између система природног гаса Србије и Бугарске, као и градњу четири мерно-регулационе станице и пратец́их објеката.

Цев за гас биће дугачка око 109 км, величине је ДН700 и имаће радни притисак од 55 бара.

Како је наведено у тексту тендера, цена није једини критеријум за добијање посла, а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци која је доступна бесплатно на адреси.

Трајање уговора ограничено је на 637 дана, а након почетног уговора склопљеног на основу овог тендера, са изабраним извођачем могуће је уговорити и накнадне радове путем преговарачког поступка без претходног обавештења о уговору, до процење вредности од 20 мил ЕУР, наведено је у тендерској документацији.

Понуде за учешц́е на тендеру достављају се на адресу Сектора, на енглеском језику, најкасније до 15. јуна у 15 сати, а отварање понуда је заказано за 22. јун у 12 сати у просторијама Сектора.

Остале детаље тендера можете погледати ОВДЕ.

Подсетимо, скоро расписивање тендера за Јавни изградњу гасне интерконекције Србија-Бугарска најавило је Министарство рударства и енергетике крајем фебруара.

Тада је речено да ће тендер бити расписан након што буду добијена сва одобрења надлежних европских институција, укључујући и Европску инвестициону банку.

Планирано је да радови на изградњи гасовода почну током 2021. године, а да гасовод буде оперативан у 2023. години.

Планирани капацитет гасовода је 1,8 милијарди метара кубних.

Процењена вредност инвестиције износи 85,5 мил ЕУР, а финансира се из претприступних фондова ЕУ и зајма Европске инвестиционе банке, док преостала средства обезбеђују Србија и ЈП Србијагас.

Иначе, идеја изградње гасне интерконекције ради диверзификације праваца и снабевача гасом постоји већ готово три деценије, а Споразум о изградњи гасовода Ниш – Димитровград потписан је још 2010. године.

Екапија