Влада Шведске и УНДП поклонили 120 рачунара Државној ревизорској институцији Србије

Влада Шведске и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) уручили су данас 120 рачунара које су поклонили Државној ревизорској институцији (ДРИ) Србије.

„У сарадњи с УНДП-ом и Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (СИДА) ДРИ је је значајно унапредила своје ревизорске капацитете“, а поклоњени рачунари су за „главне активности пројекта – увођење система за аутоматизовано дигитално спровођење и праћење поступака ревизије, такозвани АМС“, рекао је председник ДРИ Душко Пејовић.

То је део активности пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“, који износом од три милиона долара финансира Влада Шведске, а спроводи УНДП. Циљ те иницијативе је унапређење рада јавних институција надлежних за реформу јавних финансија.

У току је и израда софтвера за управљање поступком ревизије (АМС), чије тестирање ће државни ревизори започети крајем марта, да би се даље прилагодио њиховим специфичним потребама.

Нов софтвер и рачунари олакшаће спровођење ревизије, прикупљање и чување података, израду извештаја о ревизији, унапредити тимски рад, као и онлајн сарадњу, што ће омогућити да државни ревизори у Србији раде по највишим међународним стандардима ревизије, речено је данас.

„Одговорно управљање јавним финансијама, како на централном, тако и на локалном нивоу је од кључног значаја за креирање окружења у коме су људска права свих грађана поштована и у коме владавина права обезбеђује равноправан третман свих чланова друштва“, за шта веома важну улогу имају механизми унутрашње и спољне контроле, а један од најзначајнијих је ДРИ, истакао је шеф Одељења Амбасаде Шведске за развојну сарадњу Ола Андерсон.

Стална представница УНДП Франсин Пикап је казала да грађани који су порески обвезници, имају право да очекују одговорно управљање јавним финансијама, јер је то неопходан услов за ефикасно пружање јавних услуга.

Бета