Продавце беле технике обавезати да обезбеде резервне делове

Купци беле технике и електричних уређаја који су потрошни материјал – расвета, фрижидери, телевизијски екрани, машине за веш и судове у земљама Европске уније, захваљујући прописима који важе на том подручју, могу да рачунају на то да ће им произвођачи обезбедити резервне делове и право на поправку за кућне апарате 10 година од дана производње.
Иако у Србији овакав пропис за трговце, односно произвођаче, сада не постоји, некад је био саставни део Закона о условима за обављање промета робе и вршење услуга. Он је укинут 2010. године и од тада их ниједан правни акт не обавезује да обезбеде резервне делове. Ипак, како кажу они који се баве заштитом потрошача, будући да би правила која важе у ЕУ требало да постану и део нашег законодавства, примена ових правила био би добар корак.

На то указује и Никица Јовановић из Националне организације потрошача Србије, која каже да Србија, свакако, иде у корак с ЕУ и да се труди да своје прописе усагласи с правилима која тамо важе.

– После дугог низа година, потрошачи у ЕУ су се изборили за овакву ситуацију на тржишту, која би требало да буде потпуно уобичајена и нормална – каже Никица Јовановић. – Код нас сада није тако и након истека гарантног периода и квара уређаја, не може да се набави резервни део.

Она истиче и да је једна од честих сумњи потрошача у Србији – да су апарати програмирани да се покваре у одређеном тренутку, али да то није лако доказати. По њеним речима, на нивоу ЕУ очекују се озбиљна истраживања и вештачења у тој области, што значи да ће и Србија моћи да се наслони на ту праксу. За сада код нас као општи гарантни рок важи период од две године.

– Обавеза трговца је да купца обавести о томе каква је ситуација с резервним деловима у току трајања гаранције и након истека гарантног периода. Међутим, очекујемо нов Закон о заштити потрошача и надамо се да ће ово бити препознато као потреба да се уврсти у наше законодавство – рекла је Никица Јовановић.
Правни саветник у Удружењу за заштиту потрошача Војводине Марко Драгић указује да у Србији не важе правила о обавезности обезбеђења резервних делова у периоду од 10 година, и да се не може рећи да ли ће и када та обавеза бити поштована.

– За сада ова могућност није део Закона о заштити отрошача, а у претходним изменама није било предложено да се уврсти у тај докумнет – каже Драгић. – Сада се све више пажње поклања јачању квалитета беле технике на тржишту, како би се обезбедило што дуже трајање производа.

Роба није свугде истог квалитета

Добро је познато да производи истих прозвођача нису истог квалитета на свим тржиштима- од чоколаде и хемијских производа до беле технике. По мишљењу Никице Јовановић, сумња да се у нашу земљу увозе неквалитетнији уређаји у односу на нека друга тржишта је оправдана.

– У земљама ЕУ урађена су истраживање у којима се видело да немају све земље чланице робу истог квалитета. То је и разлог да се оправдано питамо где смо ту ми. Немамо истраживања о томе, а било би заиста значајно да се то уради – каже Никица Јовановић.

Он указује и да су приговори потрошача у вези са недостатком резервних делове за белу технику ретки.

– Код нас важи законска гаранција од две године, али се одобрава и за дужи период као комерцијална гараниција и може је одобрити продавац или произвођач. Потрошачи приликом куповине треба добро да се информишу шта им се након истека законске гаранција нуди као комерцијална гаранција. Ипак, треба рећи и да је пракса да се права која се обезбеђују законском гаранцијом примењују и на комерцијалну – каже Драгић.

Д. Млађеновић/Дневник