СЦ Сајмиште у Новом Саду добија нове садржаје – У плану аква парк, терен за мини голф, клизалиште, велнес и спа центар

Спортски центар Сајмиште у Новом Саду могао би у наредном периоду да добије нове садржаје – аква парк, терен за мини голф, клизалиште, нове спортске терене, али и мањи велнес и спа центар. Планом генералне регулације дела СЦ Сајмиште у Новом Саду, обухваћено је подручје јужно од Улице Новосадског сајма, укупне површине 3,53 ха.

Простор је намењен за спортски центар у оквиру кога се планирају отворени и затворени спортски објекти и терени са пратећим садржајима у функцији спорта, пословни и угоститељски садржаји.

У оквиру дела Спортског центра Сајмиште издвајају се три целине: зона спорта и рекреације, зона спортских терена и зона техничког блока са приступом и паркинзима.

Зона спорта и рекреације

Ова зона обухвата највећи део простора спортског центра. За објекат отвореног олимпијског базена могуће је ново техничко решење – надкривање са могућношћу потпуног отварања – које ће омогућити његово коришћење током целе године.

Планира се надоградња објекта намењеног административним и техничким просторима спратности до П+1. У оквиру ових објеката поред постојећих садржаја планирају се и просторије намењене угоститељским, комерцијалним и услужним делатностима везаним за спорт и мањи велнес и спа центар.

Са јужне стране постојећих објеката, планира се повезивање топлом везом са базеном за пливање (олимпијским) уколико се изведе наткривање базена.

У овој зони на слободним површинама јужно од простора намењеног за сунчање, планира се увођење нових рекреативних садржаја, као што су базен са воденим атракцијама (мини аква парк) намењених деци, дечије игралиште, терен за мини голф, отворени кошаркашки терен, столови за стони тенис, две теретане на отвореном и сл.

Планирају се два базена са воденим атракцијама – аква парковима. Водене атракције обухватају разноврсне водене топове, прскалице, тобогане, цеви, надстрешнице, мостиће, степенице, маштовите платое, фигуре и сл. Ови елементи се постављају на подлогу, у плитак базен са водом, а распоређени су тако да не ометају међусобно коришћење.

У оквиру дечијих игралишта могуће је постављање пешчаника, мреже за игру деце, фитнес мобилијара, клупа за одмор, као и постављање платоа за игру деце са љуљашкама, клацкалицама и другим мобилијаром. Мобилијар извести у савременим материјалима, прилагођеним игри деце, постављен на гумену или неку другу адекватну подлогу. Око игралишта извести ливадски травњак, намењен за игру и рекреацију деце, и предвидети одговарајућу расвету.

Планира се постављање једног терена за мини голф у западном делу површине намењене спорту и рекреацији. Игралиште за мини голф се састоји од кратких терена композиционо различито решених, поређани једно иза другог или поред другог са разним маштовитим препрекама и рупом на крају игралишта за голф лоптицу. Ширина појединачних терена је 0,8−0,9 м прави делови, а кружни део са репом 1,8−2 м. Терен може бити брдовит, раван или комбинован.

Око планираних спортских и рекреативних терена и објеката планирају се и објекти намењени пратећим садржајима као што су приземни угоститељски павиљони (мини кафе-ресторани, посластичарнице), билетарнице и павиљони за изнајмљивање опреме спортско-рекреативних садржаја. Планирају се приземни објекти од лаких материјала претежно транспарентне конструкције

Зона спортских терена

У оквиру спортског центра у северном делу простора, према Улици Новосадског сајма планира се затворени објекат са више спортских и рекреативних терена и пратећих садржаја, спратности ВП, са новим техничким решењем надкривања.

У оквиру постојећег објекта са теренима за мали фудбал и кошарку са пратећим садржајима планира се доградња још једног универзалног спортског терена. Као алтернатива овом решењу планира се обнова терена за клизање и хокеј на леду са потребним пратећим просторијама (свлачионице, тоалети, и сл.).
Зона техничког блока са приступом и паркинзима

У овој зони комплекс спортског центра порширује се на уређену слободну површину која се налази уз северозападну границу комплекса спортског центра (угао Хајдук Вељкове и Новосадског сајма). Са северне стране спортског центра уз Улицу Новосадског сајма у оквиру ове зоне планира се службени улаз са приступном саобраћајницом и паркинзима са ограниченим режимом коришћења (за запослене).

Планира се задржавање пословно-техничког објекта намењеног техничком блоку, спратности ВП, чија је реконструкција или замена могућа у случају потребе увођења нових садржаја, и повећаног броја корисника.

Зеленило

Обавезно је формирање заштитног појаса (зелени линеарни потези високе листопадне и четинарске вегетације) дуж целог комплекса, а са циљем раздвајања намене спортског центра и околних намена. Зелени заштитни појас треба да је формиран у пејзажном стилу у комбинацији вегетације различите спратности. Овако формирано зеленило умногоме умањује ударе ветра и инсолацију спортских површина.

У спортском центру, под зеленилом треба да буде око 50% површине

Спортски центар Сајмиште је почео да се развија 1965. године, извођењем спортских терена на отвореном, док је јужни део спортског центра формиран седамдесетих година прошлог века. Центар послује у склопу Јавног предузећа Спортски и пословни центар Војводина, као посебан спортски објекат.

План комплекса базена је на јавном увиду до 7. априла 2021. године.

И. М.

ЈП Урбанизам
ЈП Урбанизам

Екапија