Београд предлаже измену Закон о планирању и изградњи – Увођење обавезе инвеститора да приложи доказ о кретању грађевинског отпада

Дивље депоније које гуше Београд морамо да решимо системски, а то значи измену Закона о планирању и изградњи, рекао је заменик градоначелника Горан Весић, а преноси Беоинфо.

Он је додао да је поднео иницијативу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се измени Закон о планирању и изградњи и да се уведе обавеза инвеститора да пре добијања употребне дозволе приложи доказ о кретањиу грађевинског отпада.

– То практично значи да ће инвестотор морати да тражи доказ од компаније коју је ангажовао за одношење отпада да је грађевински отпад предат на депонију која је одређена за ту намену – рекао је Весић.

Према његовим речима, на депонији Винча завршава се фабрика за прераду грађевинског отпада која ће из отпада прозиводити материјал који ће се користити за изградњу путева, а одлуком Скупштине града Београда ЈКП Градска чистоћа је добило право да изгради нове депоније за одлагање земље.

Екипија