Фриленсери који су зарађивали до 467 евра месечно не дугују ништа држави

Потраживања за порезе и доприносе за рад на интернету у последњих пет година биће умањена за неопорезиви износ од 32.000 динара и нормиране трошкове од 43 одсто, предвиђено је изменама закона на доходак грађана.

Влада Србије је пресекла и фриленсерима који су месечно из иностранства зарађивали до 467 евра, отписала петогодишњи дуг за порезе и доприносе. Неопорезиви износ прихода изједначен је са месечним минималцем од 32.000 динара, односно 384.000 динара годишње, а део прихода који је изнад тог износа умањује се за нормиране трошкове од 43 одсто од остварених прихода.

Ово је предвиђено изменама Закона о порезу на доходак грађана, које је влада усвојила у четвртак и ставила тачку на преговоре око измиривања заосталог пореског дуга. Предвиђено је да радници на интернету обавезе плаћају на 120 једнаких месечних рата, за примања остварена у периоду од 1. јануара 2015. до 30. септембра 2021. године.

Држава је начинила још један корак и уместо да неопорезиви износ зараде буде 18.300 динара, колико је понудила у уторак на састанцима са представницима удружења која заступају фриленсере, подигла је лествицу и неопорезиви износ изједначила са мималном зарадом. А приход изнад тог износа умањен је за нормиране трошкове од 43 одсто. Дуг је ослобођен камата и разложен на десет година, што је предложено још у фебруару.

Очекује се да ће предложена законска решења имати неутралан ефекат на буџет, имајући у виду да, на основу расположивих података Пореске управе, очекивани приходи по основу пореза и доприноса за период почев од 2016. закључно до јуна 2020. године, према предложеном решењу, износе око три милијарде динара колико би биле и обавезе према сада важећем законском решењу чија измена се предлаже – написано је у образложењу измена Закона о порезу на доходак грађана.

Предложена решења утицаће на физичка лица која остварују приходе од ауторских и сродних права као и по основу уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем. Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од истека квартала у коме су приходи остварени.

За раднике на интернету који су приходовали 500 евра месечно пореска оптерећења су од 2,05 одсто, што значи да би им дуг за претходни период био 123 евра или један евро месечно ако прихвате репрограм на 10 година.

Фриленсерима који су зарађивали 800 евра месечно следује порез 13,21 одсто. Они за пет последњих година по том основу дугују 1.268 евра, па када се разложи на 120 рата, плаћаће11 евра месечно.

Радницима на интернету чији су месечни приходи били 1.500 евра, следује пореско оптерећење од 21,89 одсто и укупни дуг од 3.939 евра или 33 евра месечно. За приходе од 5.000 евра, дуг би износио око 17.300 евра, односно 144 евра месечно за наредних 10 година.

Миран Погачар, представник Удружења радника на интернету, каже да се не слажу са владиним предлогом и да га не прихватају.

– Сматрамо да треба прилично да се измени да би био прихватљив. Неопорезиви део јесте повећан на 32.000 динара за порески дуг, али од октобра ове године за будућу пореску обавезу ће износити 18.300 динара и неће бити признати нормирани трошкови од 43 одсто. То ће бити велики трошак за оне који зарађују више од 400 евра – наводи Погачар.

Упитан колико фриленсера ће бити ослобођено плаћања пореског дуга после усвојеног предлога он одговара да према анкетама које су рађене више од 80 одсто фриленсера зарађује преко 400 евра.

Влада је почетком ове недеље, када је најавила нови модел за обрачун пореског дуга, саопштила да би на тај начин близу 80 одсто фриленсера било ослобођено плаћања било каквих пореза и доприноса.

Колико их тачно има који ће по овом моделу бити ослобођени плаћања пореског дуга зна Пореска управа, али то не саопштава. Нико још није рекао ни колико фриленсера заправо послује у Србији.

У јавности је најчешће спомињан број од око 100.000. Од представника фриленсера се могло чути током преговора да их је Пореска управа обавестила да је већ спремила око 40.000 позива за утврђивање прихода из иностранства, што не значи да их само толико има.

Фото јутјуб

Политика