На шалтерима Поште инстант плаћања такси и накнада

БЕОГРАД – Пошта Србије и Банка Поштанска штедионица омогућиле су инстант плаћање накнада, такса и других трошкова у корист рачуна органа јавне управе на 4.000 шалтера широм земље, објавила је НБС.

Омогућавањем инстант плацања на својим шалтерима Пошта Србије постала је први индиректни учесник, то јест лице с посредним приступом у платном систему Народне банке Србије ИПС, које своје инстант налоге за пренос извршава преко свог директног учесника, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Омогућавање инстант плаћања накнада, такса и других трошкова у корист рачуна органа јавне управе има за циљ потпуну дигитализацију услуга у нашој земљи, смањење коришћења папирних платних налога у свакодневним плаћањима ка органима јавне управе, као и укидање обавезе доношења папирних платних налога као доказ о плаћеној услузи органу јавне управе.

Плаћањем обавеза путем инстант платног система НБС, новац је за само неколико секунди на рачуну органа јавне управе, чиме је омогућено да обавеза корисника јавне услуге одмах буде евидентирана као извршена, без потребе достављања доказа о извршеној уплати (платних налога и потврда банке у папиру).

РТВ