ОБЈАВЉЕН КОНКУРС СА БЕСПОВРАТНУ ПОМОЋ ЗАДРУГАМА: Удружени домаћини могу да конкуришу за 7,5 до 15 милииона динара

МИНИСТАРСТВО за бригу о селу објавило је данас јавни конкурс за доделу бесповратних средстава задругама! Удружени домаћини широм Србије моћи ће да за своје идеје отварања или ширења пољопривредниг бизниса затраже помоћ.

Како у огласу, објављеном у нашем листу стоји, ради се о Програму подршке развоју задругарства доделом бесповратних средстава за унапређење пословања и технолошки развој задруга на читавој територији Републике Србије.

Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за новоформиране земљорадничке и пољопривредне задруге износи 7,5 милиона динара, док старе земљорадничке и пољопривредне задруге могу да аплицирају и за 15 миилиона динара.

Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за туристичке, занатске и социјалне задруге такоше је 7,5 милиона динара.

– Додељени износ бесповратних средстава укључује и порез на додату вредност – пише у огласу. – Додељена бесповатна средства ће бити пренета јединици локалне самоуправе на подрачун за текуће наменске тран трансфере, а оне ћета средства пренети задрузи на посебан наменски динарски подрачун отворен код Управе за трезор.

За реализацију овог Програма издвојено је укупно пола милијарде динара.

Подносиоци пријаве на Јавни конкурс могу бити старе земљорадничке и пољопривредне задруге, новоформиране земљорадничке и пољопривредне задруге, туристичке задруге, занатске задруге, социјалне задруге.
– Циљ Програма је системско унапређење пословања задруга из области земљорадње, пољопривреде, сеоског туризма и занатства, повећање броја задруга, развој задружног система и повећање конкурентности на тржишту, као и стварање могућности да задруга својим пословањем допринесе одрживом развоју локалне заједнице – кажу у Министартсву за бригу о селу.

Конкурс можете погледати на линку: Министарство за бригу о селу

МИНИСТАРСТВО за бригу о селу

Новости