Српска лига: Развој Сремских Карловаца биће бољи уколико буде и седиште Уставног суда

Нови Сад, 21.4.2021 – Српска лига (СЛ) подржаће у Скупштини Војводине предлог Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, јер је од изузетне важности да држава и покрајина почну озбиљно да брину о Карловцима, не само као о месту српске традиције, историје и духовности, већ и као важном економском и политичком центру овог дела Срема и Војводине – изјавио је Александар Ђурђев, председник СЛ, У складу са нашом ранијом иницијативом о спровођењу стварне државотворне децентрализације Србије, на основу које је неопходне изместити одређене државне и националне институције из престонице како би се обезбедио равномеран регионални развој наше земље, Српска лига предлаже да се из Београда у Сремске Карловце измести Уставни суд Републике Србије, да се у Кикинду пресели Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у Ниш Министарство одбране, као и остале установе и институције по читавој држави – истиче Ђурђев.

Сремским Карловцима мора да се додели истовремено посебан политички, економски и културни статус, тако што ће бити седиште неких државних институција, попут Уставног суда, али и да се идеја стварне државотворне децентрализације заиста реализује и пренесе подједнако како на северне, тако и на централне и јужне делове наше земље – каже Ђурђев.

Полазећи од чињенице да имамо неефикасну и скупу државну управу, а у складу са економским, безбедносним и политичким положајем Србије, Српска лига смтара да државна управа треба да се уреди по принципима јачања централне власти и локалних самоуправа, и смањења броја посредника између буџета и крајњих корисника – закључује Ђурђев.

www.srpskaliga.rs