Апел в.д. директора ЈП „Пошта Србије“ Зорана Ђорђевића запосленима

Приоритет мене као руководиоца једног од најважнијих пословних система у нашој држави јесте да, поред обезбеђивања несметаног, успешног и доходовног пословања, организујем и безбедно радно окружење и стварање најбољих могућих радних и свих других услова за обављање свакодневних пословних обавеза и задатака за све запослене уЈП „Пошта Србије“.

У том смислу, упућујем и овај професионални, али и лични, људски, позив и молбу свим запосленима у нашем предузећу, који то још нису учинили, да приступе процесу вакцинације у што скоријем року како би заштитили, пре свега, себе и своје најмилије, али и омогућили свима нама, целом друштву у крајњем, да се што пре вратимо уобичајеном начинуживота и рада из времена пре пандемије.

Поштујући свачије мишљење и став о питањима која се тичу имунизације, апелујем да се у овом случају оставе по страни сви други аргументи, од оних политичких, до оних који се базирају на различитим предрасудама и научно неутемељеним страховима – већ да нам циљ свима буде лично и колективно здравље и да искористимо могућност коју су нам надлежни државни, здравствени и сви други органи обезбедили – и да се вакцинишемо.

Молбу свим запосленима у ЈП „Пошта Србије“ да прихвате моју сугестију и вакцинишу се, поткрепљујем и личним примером и искуством, од тога да сам и сам изгубио члана породице од једне сличне заразне болести, до тога да сам, обављајући различите државне функције и службено боравећи на готово свим континентима, прошао различите облике имунизације за многобројне болести, као што су ебола, колера, стомачни тифус, менингитис – уважавајући чињеницу да су научна и медицинска достигнућа најбољи начин да се здравље заштити и очува.

Извор: Пошта Србије