Рудар РНМ одустао од геолошких истраживања на Церу

У редакцију „Подринских“ стигло је саопштење компаније Рудар РНМ д.о.о из Београда, у којем се наводи да није добила позитивно мишљење Завода за заштиту природе да на локалитету „Двориште“ код Шапца изводи геолошка истраживања, те да је, сходно томе, одустала од подношења документације Министарству рударства и енергетике за добијање одобрења за извођење тих радова.

Подсетимо, у јавности се крајем априла појавила информација да је поменута компанија поднела документацију Министарству рударства и енергетике за извођење геолошких истраживања на Церу. Министарство је у одговору редакцији „Подринских“ 23. априла то и потврдило, наводећи да је „02.10.2021. године одговорило по захтеву да је простор слободан и у складу са чл. 34. Закона о рударству и геолошким истраживањима дало рок од 90 дана привредном друштву Рудар РНМ д.о.о. из Београда за доставу документације за одобрење извођења геолошких истраживања“.

Комплетно саопштење директорке компаније преносимо у наставку.

Д.Димитријевић
„Као што Вам је „познато“ Решењем Министарства рударства и енергетике, добили смо 90 дана да припремимо сву неопходну документацију за добијање одобрења за извођење примењених геолошких истраживања.
Како се Завод за заштиту природе Србије изјаснио да се на локалитету „Двориште“ код Шапца не могу изводити геолошки радови у функцији експлоатације минералних сировина, нисмо наставили даље активности на припреми неопходне документације за извођење геолошко- истражних радова. Уважавајући у потпуности одредбе закона о рударству и геолошким истраживањима да је за извођење ове врсте радова неопходно позитивно мишљење завода за заштиту природе, завода за заштиту споменика културе и надлежног органа локалне самоуправе за послове урбанизма, нисмо у предвиђеном року од 90 дана поднели пројекат геолошко- истражних радова са пратећом документацијом, односно, одустали смо од даљих активности на овом пројекту“.

РУДАР „РНМ“
Радмила Драгосављевић, директор

Подринске