Први посао кинеске фирме у Србији: Изградања Дома здравља у Новом Саду

Посао изградње Дома здравља на Видовданском насељу у Новом Саду добила је компанија „Цхина цонструцтион фронт гроуп“ која је регистрована у Зрењанину. Компанија, која је основана у мају 2019. године је 100 одсто у власништву „Цхина цонструцтион фирст гроуп цорпоратион лимитед“ чије је седиште у Кини, а до сада није остваривала пословне приходе у Србији.

Уговор је закључен на износ од 172,47 милиона динара, колико је и износила понуда компаније. Понуда коју је поднела „Цхина цонструцитон фронт гроуп“ била је уједно и једина на тендеру.

Посао изградње Дома здравља кинеска фирма добила је заједно са фирмама из Србије Крип инжењеринг, Геомеханика и Парс.
Посао који су добиле ове фирме обухвата и израду техничке документације и извођење радова на изградњи објекта Дома здравља на Видовданском насељу у Новом Саду по систему „кључ у руке“.

У тендерској документацији као услови за добијање посла наводи се минималан приход у износу од 360 милиона динара у претходне три финансијске године.

Наручилац, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад, тражи и да је понуђач урадио минимум један пројекат објекта високоградње из области здравства, (пројекат болнице, дома здравља, клинике, амбуланте, здравственог завода и поликлинике) бруто површине минимум 1.000 м2.

Тај урађени објекат укључује и електроенергетске инсталације, термомашинске инсталације, инсталације водовода и канализације.
Услови су били и минимум један пројекат саобраћајнице, један пројекат електричних инсталација јаке и слабе струје објекта из области здравства, као и један пројекат термомашинских инсталација за објекат из области здравства.

Рок за завршетак радова на Дому здравља је 300 дана са гарантним роком за изведене радове од две године.

arhit

Нова економија