НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ: Девизне резерве у новембру повећане на 16,45 милијарди евра БИЗНИС

Бруто девизне резерве Народне банке Србије (НБС) су на крају новембра ове године износиле 16,45 милијарди евра, што је за 175,3 милиона евра више у односу на октобар, саопштено је данас.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе М1 од 144 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда. Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају новембра износиле су око 13,94 милијарде евра, што је за 76 милиона евра више у односу на крај претходног месеца.

Нето приливи у девизне резерве током новембра остварени су по основу девизне обавезне резерве банака у износу од 40,1 милион евра (услед уобичајених активности банака), донација 16,8 милиона евра, продаје државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту 15,4 милиона евра, као и по основу управљања девизним резервама и другим основама (укупно 119,2 милиона евра).

На повећање девизних резерви у новембру додатно је утицао позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 231,8 милиона евра, у највећој мери по основу јачања долара према евру за 3,1 одсто.

Фактори који су у новембру деловали у смеру повећања девизних резерви, били су више него довољни да покрију одливе ради измирења девизних обавеза државе по основу девизних кредита и другим основима (укупно 113 милиона евра), као и активности НБС на домаћем девизном тржишту (нето одлив 135 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у новембру износио је 701,2 милиона евра и био је за 107,7 милиона евра већи него у претходном месецу. За 11 месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно више од 5,99 милијарди евра.

У новембру, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. НБС је на медјубанкарском девизном тржишту у новембру продала 110 милиона евра, а од почетка године, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето купила 850 милиона евра.

(Курир.рс/Бета)