Потписан споразум о сарадњи између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Економског факултета у Суботици са циљем пружања заједничке подршке привреди

Суботица, 15. децембар 2021. – У деканату Економског факултета у Суботици данас је уприличено свечано потписивање споразума о сарадњи између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Факултета, чији је сиљ заједничко деловање и институционална подршка сектору привреде и предузетништва, са посебним акцентом повезивање привреде и академске заједнице, те о што транспарентнијем представљању рада, активитета, пројеката, како засебних, тако и заједничких пројеката, на јачању везе између универзитета и сектора привреде и предузетништва, која може бити додатно оснажена и кроз програме подршке у оквиру сектора запошљавања.

Споразум су потписали покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, и декан Економског факултета у Суботици, проф. др Небојша Гвозденовић.

Овим меморандумом успостављени су оквирни механизми ближе сарадње између Секретаријата и Економског факултета, вођени заједничким визијама и циљевима у области предузетништва, а у складу са одговарајућим стандардима струке. Сарадња ће се остваривати кроз партнерске односе засноване на принципима транспарентности, одговорности, ефикасности, посвећености, међусобне информисаности, те добром и одговорном управљању ресурсима који ће се користити за остваривање заједничких циљева и активности.

Секретар Иванишевић је истакао да је заједничко опредељење обострана усмереност ка привреди и предузетницима и њиховој вези са академском заједницом, која би требало да изнедри одговарајуће професионалне струке за потребе тржишта рада, те да је замисао и циљ данашњег потписивања меморандума о сарадњи значајно унапређење постојеће сарадње која ће бити обогаћена бољом координацијом и разменом знања, искустава и добре праксе.

Иванишевић додаје да постоји намера да у току припремања конкурса Секретаријата буде имплементирано богато искуство које има Економски факултет у Суботици са циљем да програми и концепти подршке институције попут Секретаријата дођу брже и ефикасније, како до предузетника и сектора привреде уопште, тако и до студената, дипломаца и постдипломаца.

Он је најавио да ће приликом креирања концепта новог циклуса конкурса у наредној години, разговарати са предузетницима, али и са коморама и академском заједницом, посебно са аспекта запошљавања у привреди, те да је обилазак предузетника на терену један од видова прикупљања информација о стању у привреди и потребама субјеката.