SVAKI SRBIN JE PLEMIĆ! Čukununuk vožda Đorđa Stratimirovića nosi njegovo slavno ime!

Porodica Stratimirović, kao i uvek, ostaće verna i odana srpskom nacionalnom interesu i svetosavskim idealima.

Vašem pretku Voždu Đorđu Stratimirović se ispunila poslednja želja da bude sahranjen u Srbiji, kako je to realizovano?

Na Krstovdan 2021. godine pohranjeni su posmrtni ostaci moga čukundede, vrhovnog srpskog vojnog komandanta tokom 1848-1849 godine, kada je ustanovljeno Srpsko Vojvodstvo. On sada počiva u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Sremskim Karlovcima, metohu manastira Hilandara. Time je, uz najviše državne i vojne počasti, nakon 113 godina ispunjena njegova želja da počiva otadžbini. Sećanje na Vožda sistematski je potiskivano iz svesti srpskog naroda, posebno za vreme komunizma, i ostalo je da tinja u srcima potomaka hrabrih šajkaša koji su svojom krvlju i životima platili slobodu i stvaranje Srpske Vojvodine. Jedna grupa takvih ljudi, posvećenih i sposobnih, okupljenih oko Udruženja za razvoj Šajkaške, a predvođeni Aleksandrom Đurđevim, uspeli su da neverovatno brzo i uspešno ostvare da Vožd Đorđe konačno pronađe svoj mir među svojima. Povratak Vožda u otadžbinu je velik za porodicu Stratimirović, za njegove potomke, ali je veći značaj za državu Srbiju i još veći za narod Srbije. Zato se, u ime porodice zahvaljujem Bogu i Srpskom rodu, našoj svetoj Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, našoj vojsci i njenom vrhovnom komandantu predsedniku Republike Srbije i svim ljudima koji su pomogli da se ovo ostvari.

Slavni vojskovođa koji je učestvovao u stvaranju Srpske Vojvodine se vraća u otadžbinu u trenutku kada neki pokušavaju da stvore tzv. vojvođansku naciju. Kako gledate na takve tendencije?

Takozvana vojvođanska nacija je još jedan u nizu pokušaja da se srpsko nacionalno tkivo razdrobi da bi se srpski narod oslabio. To je samo odraz pokušaja iz komunističke Jugoslavije da se Vojvodina pretvori u svoju suprotnost. Treba istaći da je Vojvodina kao teritorijalni i administrativni pojam nastala kao rezultat napora Srba da odbrane svoja nacionalna prava, veru, jezik i pismo. Srpsko Vojvodstvo je po svojoj suštini, a i po svojim simbolima, brat blizanac ustaničke Srbije sa južne strane Save i Dunava, odnosno odraz težnji Srba da se oslobode i povrate svoju državu. Od svog nastanka do danas, Srpsko Vojvodstvo odnosno današnja Vojvodina imaju izrazito srpski karakter. Vožd Đorđe Stratimirović je bio simbol takve Srpske Vojvodine i upravo zato sam ubeđen da će njegov povratak u otadžbinu pokazati šta Vojvodina po svojoj suštini predstavlja.


FOTO: PRIVATNA ARHIVA

Porodica Stratimirović je jedna od retkih srpskih srednjovekovnih plemićkih porodica. Kako vi na to gledate u 21 veku?

Vožd Đorđe pl. Stratimirović je jedan od najistaknutijih predstavnika naše porodice koja svoje poreklo prati od srednjeg veka do danas. Kroz njegov život i delo se najbolje ogledaju stavovi i vrednosti koje u porodici možemo prepoznati kroz celokupno njeno trajanje: posvećenost srpskom narodu na prvom mestu, Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i srpskoj državi. Spremnost da se stane u službu naroda i da se za njegov biološki, duhovni i društveni napredak žrtvuje status, imovina i život vidljivo je u svim dosadašnjim generacijama. Te vrednosti i dan danas predstavljaju osnovu na kojima se vaspitavamo i koje kao potomci slavnih predaka težimo da opravdamo. Porodica Stratimirović, kao i uvek, ostaće verna i odana srpskom nacionalnom interesu i svetosavskim idealima.

Povodom 200 godina od rođenja Vožda Đorđa Stratimirovića grupa uglednih Srba je osnovala „Fondaciju Vožd Đorđe Stratimirović” i vi ste na njenom čelu. Koji su vam ciljevi i koja je osnovna svrha postojanja Fondacije?

Ohrabreni dobrim reakcijama i spremnošću mnogobrojnih ljudi da pomognu rešili smo da osnujemo Fondaciju Vožd Đorđe Stratimirović. Namera je da se Fondacija bavi predstavljanjem i širenjem vrednosti koje njegova ličnost i delo simbolišu. Na prvom mestu zaštita i jačanje srpskih nacionalnih vrednosti i interesa širom srpskih prostora, kroz negovanje nacionalnih, porodičnih i duhovnih vrednosti u skladu sa prirodom kao Božijom tvorevinom. Ugledajući se na njegove vojničke i diplomatske vrline Fondacija bi se bavila podsticanjem razvoja diplomatije i nacionalne bezbednosti u svrhu jačanja i razvoja srpske države. I na kraju ali možda najvažnije cilj nam je da doprinesemo razvitku najboljih među našim mladima, da im pomognemo da steknu sva znanja i iskustva potrebna da stasaju u ljude svesne, sposobne i spremne da srpsku državu i narod povedu kroz iskušenja i izazove koji nas očekuju. Mi imamo darovite i obrazovane ljude, država utvrđuje budžetska sredstva za razne namene, postoji mreža ustanova i institucija, ali nažalost, nema dovoljno onih čiji su pozvanje i poslanje da se usrdno i posvećeno staraju da srpski nacionalni interes bude na najpotpuniji i najbolji mogući način sproveden. Potrebna nam je nova oplemenjena narodna elita čiji će zavet i obaveza biti da služe srpskom narodu. Oplemenjena jer „plemstvo obavezuje” na žrtvu i službu narodu. Svesni da takva elita ne može se nastati sama od sebe, želimo da, kao Fondacija sa imenom jednog velikog Srbina i svetskog čoveka, po meri svojih moći, pružimo doprinos tome da mladi najpre dobiju odgovarajuće vaspitanje i obrazovanje, zatim pravu priliku da stečena znanja i umenja u zemlji iskoriste i primene, kako za svoju ličnu tako i opštu dobrobit.

Koja je vaša Božićna poruka Srbima? Šta može jedan plemić da poruči običnom narodu?

Ovo pitanje mi se postavlja od kada znam za sebe. Nekada ga postavljaju ozbiljni i dobronamerni ljudi kao Vi, mnogi su samo ljubopitljivi i radoznali, ali ima i ljudi koji se prema tome odnose sa nipodaštavanjem, često podrugljivo i sa namerom da provociraju i pokažu svoje prezrenje. Imao sam sreću da pored svoje porodice i iskrenih prijatelja dobijam pouke jednog duhovnog i intelektualnog gorostasa kakav je bio naš porodični prijatelj blaženopočivši Vladika Danilo Krstić, jedan od najboljih poznavalaca evropske aristokratije i monarhizma. Usudiću se da ovom prilikom citiram, za mene Sv. vladiku Danila Krstića: „Svi Srbi su plemići ukoliko se drže svoje slavske ikone. Ona je grb porodičnog plemstva svakog srpskog doma. Naš porodični svetac je nebeski aristokrata koji nas svojim primerom vodi u Jerusalim nebeski”. Svako od nas može u sebi da pronađe snagu za žrtvu i činjenje plemenitih dela. Pred nama sviće nova zora, dolazi vreme poštovanja prirode, ljudi i naroda i naša dužnost je da sve svoje snage uložimo u vaskrsenje srpskog naroda i države.


FOTO: PRIVATNA ARHIVA

Ko je čukununuk Vožda Đorđa plemenitog Stratimirovića koji nosi ime po njemu?

Đorđe Stratimirović je doktor fizičkih nauka. Njegov naučni rad obuhvata istraživanja u oblasti fizike složenih sistema i njihovoj primeni za razumevanje problema iz različitih oblasti: neurologije, fiziologije, ekonomije, klimatologije i dr. Na Univerzitetu u Beogradu preko 20 godina učestvuje u obrazovanju mladih naraštaja. Omiljena aktivnost mu je skijanje na Šar Planini na Brezovici. Svoju skromnu vikendicu njegov otac i on su počeli da zidaju početkom 90-tih nadajući se da će time ohrabriti Srbe sa Kosova i Metohije. Sa suprugom Tatjanom, doktorom arhitektonskih nauka, vodi projekat Integra aktivne kuće – prostora stvorenog tako da vodi računa o čovekovim potrebama za zdrav, prirodan i srećan, sa prirodom usklađen život. Zanimaju ga teme srpske iz istorije, društvenih odnosa i savremene geopolitike. Đorđe Stratimirović i Tatjana Stratimirović imaju sinove Miloša, Ivana i Vojislava.