Погледајте како је (оквирно) замишљен изглед „Новог Сада на води“

На основу илустрације која је објављена у „Анализи саобраћаја и саобраћајних токова на Бродоградилишту“, може се видети како је инвеститор замислио „Нови Сад на води“.

„Анализа саобраћаја помоћу микро и макро симулације саобраћајних токова на локалитету Бродоградилишта у Новом Саду“ коју је 2019. године израдио „Виа инжењеринг“ доо, а коју је 021.рс по захтеву за приступ информацији од јавног значаја доставило Јавно предузеће „Урбанизам“, показује да би на овом простору могло бити изграђено десетак зграда.

Две зграде које се могу видети на илустрацији, имају по 20 спратова и налазе се на краку парцеле Бродоградилишта који улази у Дунавац. Са ове локације пружао би се поглед на Дунавац, али и Рибарско острво.

Поред тога, ту је још десетак зграда, а и пристан за чамце.

Издати локацијски услови за нови мост у Новом Саду, сва одобрења прикупљена за три месеца
Издати локацијски услови за нови мост у Новом Саду, сва одобрења прикупљена за три месеца
Како се наводи у Анализи, овакав изглед дизајниран је „на основу добијених података од инвеститора за новопланирани комплекс на локацији Бродоградилишта“. На основу тога, у анализи су представљене и нове саобраћајне зоне, конектори и мрежа.

„Урбанизму“ смо поставили додатна питања како бисмо сазнали да ли је изглед Бродоградилишта, какав је представљен у Анализи, дефинитиван. Како су навели, фотографију која илуструје могући изглед, није израдио „Урбанизам“, већ „Виа инжењеринг“.

„‘Виа инжењеринг’ је илустрацију дефинисао оквирно, будући да иста није ни предмет анализе која се бави саобраћајем. За предметно подручје потребна је даља разрада плановима детаљне разраде, који ће тек накнадно дефинисати конкретне параметре за предметну парцелу“, наводи се у одговору „Урбанизма“.

Из тога закључују да предметна фотографија „не осликава планирано урбанистично решење за простор Бродоградилишта“.

Подсетимо, овакав изглед представљен је на основу добијених података од инвеститора за новопланирани комплекс.

Шта се наводи у анализи?

Простор је подељен у пет зона, од којих је једна искључиво пословна, а једна искључиво стамбена. Остале зоне су мешовите, са наменом становања и комерцијалних садржаја. У једној зони планиран је и хотел, па је због тога предвиђен „избалансиран однос смерова саобраћаја“ због доласка гостију у хотел.

У овим зонама би се, по проценама, могло налазити 2.299 станова, у стамбеним и мешовитим зградама. Укупна квадратура планираних објеката је 39.600 квадрата.

Анализа је разматрала и токове саобраћаја у случају изградње новог моста, који подразумевају и реконструкцију Рибарске улице, кружне раскрснице, проширење Улице Иве Андрића, од Хероја Пинкија до 1.300 каплара, изградњу дела Булевара деспота Стефана и новопланирану саобраћајну мрежу на бродоградилишту.

Пројектним задатком је предвиђено да се забрани кретање возила на делу Рибарске улице (од раскрснице Булевара Европе до 1.300 каплара, до скретања у новопланирани комплекс на локацији Бродоградилишта), због угрожавања бициклистичког саобраћаја. Међутим, у договору са ЈП „Урбанизмом“ разматрано је да се приоритет бициклистима, ипак, да на други начин.

Како се наводи у Анализи, у будућем стању се у поподневним часовима, по оптерећењу издвајају Булевар цара Лазара, новопројектовани мост, Булевар Европе и Булевар патријарха Павла. Како се наводи, оптерећење на Мосту слободе на овај начин смањује. Урађена је и симулација стања са комплексом, а без моста, и утврђено је да ова варијанта „не може да функционише“.

У закључку се наводи да је, да би посматрана зона могла да функционише у будућности, потребно урадити пројекат зонског система управљања семафорисаним раскрсницама, пројекат вођења саобраћаја на новом мосту, пројекат реконструкције раскрсница и претварање кружних у „турбо кружне раскрснице“, реконструкцију улица са повећањем броја саобраћајних трака, увођење нових линија градског превоза и побољшање бициклистичког саобраћаја.

Додаје се да ова варијанта саобраћајне мреже није идеална, али да ће моћи да „задовољи саобраћајну потражњу насталу прогнозом саобраћаја и изградњом планираног комплекса на локалитету Бродоградилишта у Новом Саду“.

Локација Бродоградилишта била је и тачка спорења активиста и представника „Урбанизма“ током неколико јавних презентација и јавне расправе о новом Генералном урбанистичком плану, јер је, како је и сам директор „Урбанизма“, Душан Миладиновић, рекао, немогућа градња на овом земљишту без померања насипа које се, званично, ради због веслачке стазе.

На првој презентацији, предвиђеној само за новинаре, Миладиновић је рекао да ће се овај део града драстично променити и да ће имати „садржаје који ће унапредити приобаље, сферу пословања и туризма и који ће допринети оживљавању Дунавца који је сада бара“. Појаснио је да то значи да је простор бродоградилишта предвиђен за стамбено-пословну зону са хотелом и „осталим садржајима“.

Није тајна да право коришћења на парцели на којој се још увек налази Бродоградилиште има један од највећих новосадских инвеститора, Галенс, који се у јулу прошле године огласио поводом критика грађана, странки и активиста у вези са планираном изградњом на овом земљишту.

Они су навели да „у будућности, када се за то стекну законски услови и ако струка да ‘зелено светло’, планирају изградњу најмодернијег, хуманог стамбено-пословног комплекса, по угледу на европска уређена бродоградилишта претворена у нове омиљене градске четврти“. Навели су и да би овај простор био отворен за све грађане.

Драгана Прица Ковачевић
драгана@021.рс