Извештај о Стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP)

Јавне консултације о Нацрту Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP) (у даљем тексту: СПУ) спроведене су

Read more